HOUSE OF REPRESENTATIVES

H.R. NO.

145

THIRTY-SECOND LEGISLATURE, 2023

 

STATE OF HAWAII

 

 

 

 

 

HOUSE RESOLUTION

 

 

E HOOKIKINA AKU ANA I KA OIHANA HOONAAUAO I KA APONO ANA I KOMIKE E HOOPUKA ANA I KA HOOLALA E HIKI AI KE KA ANA IA MA KA HOOULU ANA I KE AO OLELO HAWAII I NA HAUMANA A PAU LOA.

 

 

 


     OIAI, o ka olelo Hawaii ka olelo o ka lahui Hawaii no na makahiki he elua kaukani a oi ae paha, e paa ai ke kahua o ka nohona Hawaii, ke aupuni Hawaii, ka hoonaauao Hawaii, ke akeakamai Hawaii, na oihana hana lima Hawaii a me ka hana noeau Hawaii; a

 

     OIAI, ua hookumu ia na kula aupuni o Hawaii e ka moi kane Kamehameha III, o Kauikeaouli, i ka pae aina ea o Hawaii i ka makahiki 1840, he mea no ia i ao ia ma o ka olelo Hawaii, o ia hoi ke kumulipo o ka Oihana Hoonaauao o ke ao nei, a no laila, o ia kekahi kula aupuni kahiko o na aina a pau ma ke komohana o ka Misisipi, a o ia ke kula aupuni hookahi i hookumu ia e ka moi ea; a

 

     OIAI, ua kaholo ke ao ana o na Hawaii i ka palapala ma muli o ka hookumu ana i na kula a me ka hoopaa ana i ka piapa a me ka pela ana i ka olelo Hawaii, i ka hiki ana mai o ka makahiki 1834, ua hiki i ka hapanui o na Hawaii ke heluhelu, he 95 pakeneka lakou; a

 

     OIAI, ma lalo o ke aupuni lepulika ma hope o ke kahuli aupuni o 1893, ua aneane make ka olelo Hawaii ma muli o na hihia like ole, e like me ke Kanawai 57 o ka makahiki 1896 i hookumu ia ai mahope o ka hookahuli hewa ia ana o ke Aupuni o Hawaii i ka makahiki 1893 e hookumu ia ana ka olelo Pelekania ma na kula aupuni a pau o Hawaii, me ka papa pu ia ana o ka Olelo Hawaii ma na kula; a

 

     OIAI, o ka hopena o ke Kanawai 57 ka hoopai ana i na haumana no ka hoohana ana i ka olelo Hawaii a he emi loa ka nui o na kanaka olelo Hawaii mai ke kanaha kaukani i ka makahiki 1896 a i ka elua kaukani ma ka makahiki 1978, e ka papa ia ana o ka Olelo Hawaii ma loko o na kula aupuni o Hawaii no kanaiwa mau makahiki, ma kahi eha hanauna; a

 

OIAI, ua paa ma ke Kumu Kanawai o Hawaii:

 

     (1)  Pauku X, Mahele 4, e kakoo ka mokuaina o Hawaii i ke ao ana i na loina Hawaii, na moolelo Hawaii a me ka olelo Hawaii; a

 

     (2)  Pauku XV, Mahele 4, kakau ia, o ka olelo Pelekania a me ka olelo Hawaii na olelo kuhelu o ka mokuaina o Hawaii; a

 

     OIAI, ua holo ka pila HCR130 a lilo i kanawai; a

 

     OIAI, ua hookumu ia no ke aupuni Hawaii i na kulekele e kakoo i ke ao ana i ka olelo Hawaii, e like hoi me ke kulekele 105.7 o ka Papa Hoonaauao o Hawaii, he kulekele ia e koi ana i ke ao ana i ka olelo Hawaii a me ka moolelo o na Hawaii i na haawina kula o na papahana hoonaauao a me na kula aupuni; a

 

     OIAI, e hoao ana ka Oihana Hoonaauao e hoakea i ke ao ana i ka olelo Hawaii i na kula aupuni; a

 

     OIAI, ua ae no ka Mokuaina o Hawaii i ka pono o ka hoonui ana a me ka hooikaika ana i ka olelo Hawaii ma na aina like ole o ka mokuaina; a

 

     OIAI, ua ae no ka Mokuaina o Hawaii i ka waiwai o ka malama mau ana a me ke ao mau ana i ka olelo Hawaii a me ka moolelo o na Hawaii; no, laila,

 

UA HOOPONOPONO IA NO e na lala o ka Aha o Na Lunamakaainana o ka Aha Olelo kanakolukumalua o ka Moku Aina o Hawaii o ka Wa Kumau o 2023, na ka Oihana Hoonauauao e apono i komike o na kanaka no lakou ka ike a me ke kuleana o ka malama ana i ka olelo Hawaii, e like hoi me na kumu, na luna hoonaauao, na loea kula nui, ka Aha Kauleo a me na alakai o ke kaiaulu e hoolala i na mea e hana ai i mea e hoomahuahua ai ka olelo ma na aina a pau o Hawaii; a

 

UA HOOPONOPONO IA NO, penei ana ka hana a ke komike aka aole nae keia he mea e kaupalena ai ka hana o ke komike:

 

     (1)  E helu i ka pono olelo Hawaii i paa, o na haawina, na kumu, na pono ao like ole a me ka nui o ke kala e pono ai ka olelo Hawaii ma na aina a pau;

 

     (2)  E nana i ka makemake o ka poe e ao i ka olelo Hawaii ma na aina like ole;

 

     (3)  E hoolala i ka hooikaika ana i ke ao ana i ka olelo Hawaii i na aina like ole me ka nana ana i ka okoa o na kanaka ma ia mau wahi;

 

     (4)  E nana i na alaina a me ka hana e pono ai ka holomua ana;

 

     (5)  E haku i ka loiloi e ike pono ai i ka waiwai o ka hana;

 

     (6)  E hoomaopopo i na kanaka like ole e kakoo ana a e komo pu ana i keia hana; a

 

     (7)  E hoonohonoho i ka papa manawa o keia hana; a

 

     UA HOOPONOPONO IA NO, na ke Keena Hoonaauao e hoike aku i ka aha olelo i ka lakou hana ma mua o ka la 31 o Kekemapa o ka makahiki 2023; a

 

     UA HOOPONOPONO IA NO, e hoouna ia ana no na kope kuhelu o keia palapala i ke Kiaaina o ka Moku Aina o Hawaii, i ka luna o ke Keena Hoonauao o Hawaii a me ka luna hoomalu o ka Papa Hoonaauao o Hawaii.


 

REQUESTING THE DEPARTMENT OF EDUCATION TO APPOINT A COMMITTEE TO DEVELOP A MEASURABLE PLAN TO EXPAND HAWAIIAN LANGUAGE EDUCATION FOR ALL STUDENTS.

 

 

 

     WHEREAS, Olelo Hawaii, the Hawaiian language, has been the native language of Hawaii's indigenous people for more than two thousand years, providing the foundation for the establishment and development of Hawaiian society, including government, education, sciences, trades, and arts; and

 

     WHEREAS, Kauikeaouli, Kamehameha III, established Hawaii's public education system in the Hawaiian Kingdom in 1840 in the medium of Hawaiian language, which is the genesis of the present Hawaii State Department of Education, making it the oldest school system in the United States west of the Mississippi River, and the only system established by a sovereign monarch; and

 

     WHEREAS, the combination of government schools and standardized orthography led to rapid literacy among indigenous Hawaiians, ninety-five percent of whom attained literacy by 1834; and

 

     WHEREAS, under the rule of the provisional government after the overthrow in 1893, the Olelo Hawaii was pushed to the brink of extinction by several factors, including Act 57, Laws of the Republic of Hawaii 1896 (Act 57), declaring an English-only law over Hawaii's public schools, prohibiting the use of Olelo Hawaii as a medium of instruction; and

 

     WHEREAS, the repercussions of Act 57 resulted in punishments for speaking Olelo Hawaii at school, the number of Hawaiian language speakers collapsing from nearly forty thousand in 1896 to a mere two thousand in 1978, and exclusion from Hawaii's public schools for ninety years, an estimated loss for four generations; and

 

     WHEREAS, the Constitution of Hawaii includes, among other provisions:

 

     (1)  Article X, Section 4, which requires the State to promote the study of Hawaiian culture, history, and language; and

 

     (2)  Article XV, Section 4, which states that English and Hawaiian shall be the official languages of the State of Hawaii; and

 

     WHEREAS, the State of Hawaii passed House Concurrent Resolution No. 130, Regular Session of 2022; and

 

     WHEREAS, the State of Hawaii has also enacted policies to support the use and teaching of the Hawaiian language, including Hawaii Board of Education Policy 105.7, which provides for the integration of Hawaiian language and culture into the curriculum and educational programs of public schools; and

 

     WHEREAS, the Department of Education has made efforts to incorporate Hawaiian language education into the curriculum of public schools; and

 

     WHEREAS, the State of Hawaii acknowledges that there is a need to increase the accessibility of Hawaiian language education in every complex throughout the State; and

 

     WHEREAS, the State of Hawaii recognizes the importance of preserving and perpetuating the Hawaiian language and culture; now, therefore,

 

     BE IT RESOLVED by the House of Representatives of the Thirty-second Legislature of the State of Hawaii, Regular Session of 2023, that the Department of Education is requested to appoint a committee of key stakeholders, including teachers, administrators, University of Hawaii representatives, Aha Kauleo, and community leaders to develop a measurable plan to increase Hawaiian language education in every complex; and

 

     BE IT FURTHER RESOLVED that the plan shall include, but not be limited to, the following:

 

     (1)  Identification of the current resources, including teachers, materials, and funding, available for Hawaiian language education in each complex;

 

     (2)  Assessment of the current demand for Hawaiian language education in each complex, including demand from all key stakeholder groups;

 

     (3)  Development of a plan to increase the accessibility of Hawaiian language education in each complex that allows and addresses the unique perspectives and alternative approaches to Hawaiian education of communities and families;

 

     (4)  Identification of any barriers to the implementation of the plan, and strategies to address these barriers;

 

     (5)  Establishment of performance measures to assess the effectiveness of the plan;

 

     (6)  Identification of potential partnerships and collaborations with organizations and individuals to support the plan's implementation; and

 

     (7)  Development of a timeline for the implementation of the plan; and

 

     BE IT FURTHER RESOLVED that the Department of Education is requested to report the plan to the Legislature no later than December 31, 2023; and

 

     BE IT FURTHER RESOLVED that certified copies of this Resolution be transmitted to the Governor, Superintendent of Education, and Chairperson of the Board of Education.

 

 

 

 

OFFERED BY:

_____________________________

 

 

Report Title: 

Hawaiian Language Education; Expansion; DOE; Committee