Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike Kuleana Kauāina a me Nā Hana Noeau

COMMITTEE ON INTERNATIONAL AFFAIRS AND THE ARTS

Kenekoa/Senator Brian T. Taniguchi, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator J. Kalani English, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

 

Ua Hoomalolo ia na Pila i ka Pōakolu, Malaki 1, 2017

MEASURES DEFERRED TO WEDNESDAY, MARCH 1, 2017

 

Lā / DATE:

akolu, Malaki 1, 2017/ Wednesday, March 1, 2017

Hola / TIME:

3:00 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

No ka Hooholo Manao ma Kēia Mau Pila:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 152

Status & Testimony

RELATING TO COMMERCIAL MARINE LICENSES.

Requires commercial marine license applicants to appear in front of DLNR in person. Prohibits DLNR from issuing or renewing a commercial marine license to an alien crew member who has not been granted permission to land temporarily pursuant to federal law.

 

WTL/IAA

 

 

 

Aole ae ia ka ōlelo hōike e ka lehulehu.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa Kukumanao I Hoololi Ia: Ua kāpae ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua hoohui ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loaa he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ia kēlā Pila mai ka papa kukumanao.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.