Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

 

Ke Kōmike Enehana

COMMITTEE ON TECHNOLOGY

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator J. Kalani English, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

Ka Hooholo Manao ana ma nā Pila i Helu ia ma Lalo Nei:

NOTICE OF DECISION MAKING

 

 

Lā / DATE:

ahā, Pepeluali 6, 2020/Thursday, February 6, 2020

Hola / TIME:

3:00 PM

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 414 / Conference Room 414

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

The purpose of this decision making meeting is to insert substantive provisions into the following short form bill.  A public hearing will be scheduled at a later date, at which point testimony will be accepted.

 

SB 62

      Proposed SD1

      Status & Testimony

RELATING TO TECHNOLOGY.

Proposed SD1:  Requires the legislature, state departments, and boards and commissions to livestream its public hearings and develop procedures for receiving remote testimony.

 

 

TEC

 

 

 

 

Copies of the proposed SD1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's Web site:  www.capitol.hawaii.gov.

 

‘A‘ole e ‘ae ‘ia ka ‘ōlelo hō‘ike.

AS THIS IS A DECISION MAKING MEETING, NO TESTIMONY WILL BE ACCEPTED.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Kahawaena ‘ia nā pila i kāpae ‘ia a kahalalo ‘ia nā pila i pāku‘i ‘ia. Kahawaena ‘ia me ke kahalalo pū ‘ia nā pila i kāpae ‘ia mai ka papa kumumana‘o.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ‘ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ke komo ‘ana i nā hanana ma ka ‘aha ho‘olohe, e kāhea aku i ke kākau ‘ōlelo kōmike he 24 hola ma ka li‘ili‘i loa ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e hiki ai ke ho‘omākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e., interpretive services (oral or written), ASL interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 587-7215.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 587-7215.

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Jarrett Keohokalole

Luna Hoomalu/Chair