Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Kanakolu

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaialii Kahele, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

NOTICE OF DECISION MAKING

 

 

Lā / DATE:

Pōˊahā, Pepeluali 13, 2020/Thursday ,February 13, 2020

Hola / TIME:

1:15PM

Wahi / PLACE:

 

Lumi Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhane

A G E N D A

 

ʻO ke kumu o kēia hālāwai hoʻoholo manaʻo, ʻo ia hoʻi ka hoʻolako ʻana i ka pila panihakahaka ma lalo iho. E hoʻopaʻa ʻia he ʻaha hoʻolohe ākea ma kekahi lā a ma laila nō e ʻae ʻia ka ʻōlelo hōʻike.

The purpose of this decision making meeting is to insert substantive provisions into the following short form bill. A public hearing will be scheduled at a later date, at which point testimony will be accepted.

 

SB 43

Proposed SD1

Status & Testimony

RELATING TO HAWAIIAN AFFAIRS.

Proposed SD1: Creates a statewide supplementary certification board for the practitioners of traditional native Hawaiian healing arts, where practitioners may be certified to practice.

 

 

HWN

 

 

 

 

Aia nō he mau kope o ka SD1 i hoʻolale ʻia ma ka Hale Palapala ʻAha Kenekoa a ma ke kaha pūnaewele o ka ʻAha Kau Kānāwai: www.capitol.hawaii.gov

Copies of the proposed SD1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's Web site: www.capitol.hawaii.gov.

 

ʻOIAI HE HĀLĀWAI HOʻOHOLO MANAʻO KĒIA, ʻAʻOLE NŌ HOʻI E ʻAE ʻIA KA ʻŌLELO HŌʻIKE.

AS THIS IS A DECISION MAKING MEETING, NO TESTIMONY WILL BE ACCEPTED.

 

 

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Hoololi Ia: Kahawaena ia nā pila i kāpae ia a kahalalo ia nā pila i pākui ia. Kahawaena ia me ke kahalalo pū ia nā pila i kāpae ia mai ka papa kumumanao.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ē ae no ke komo ana i nā hanana ma ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola ma ka liilii loa ma mua o ka aha hoolohe i mea e hiki ai ke hoomākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793

 

 

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair