Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Kenekoa

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

Ke Kōmike Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaialii Kahele, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

 

Ōlelo Hoolaha No Ka Aha Hoolohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

ahā, Ianuali 30, 2020 / Thursday, January 30, 2020

Hola / TIME:

1:17 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SB 2369

Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION ACT.

Requires the Department of Hawaiian Home Lands to digitize its applicant, beneficiary, and lessee records. Appropriates funds.

 

HWN, WAM

SB 2389

Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION ACT.

Prohibits lessees who sell or transfer land from obtaining subsequent leases of the same class of land unless the subsequent lease is acquired pursuant to section 209 of the Hawaiian Homes Commission Act, 1920, as amended, or the prior lease interest held by the lessee was a partial interest held with another lessee or lessees.

 

HWN, JDC

SB 2391

Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION.

Allows the Hawaiian homes commission or the department of Hawaiian home lands to retain independent legal counsel as needed. Authorizes the Hawaiian homes commission and the department of Hawaiian home lands to use the services of the attorney general as needed and when the interests of the State, Hawaiian homes commission, and department of Hawaiian home lands are aligned. Provides that funds paid to independent legal counsel shall be paid by the State.

 

HWN, JDC/WAM

SB 2526

Status & Testimony

RELATING TO THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION ACT.

Amends the Hawaiian Homes Commission Act to require appraisals of improvements to identify the replacement cost or the leasehold market value. Grants authority to DHHL to authorize second position loans on homestead leases by approved lenders. Requires DHHL to develop and implement a loan servicing manual, subject to commission approval, to standardize loan loss mitigation policies, procedures, and methods. Clarifies that DHHL shall not cancel a lease solely based on a loan default or delinquency unless all loan loss mitigation procedures are exhausted pursuant to the loan servicing manual.

 

HWN, JDC

SB 2387

Status & Testimony

RELATING TO HAWAIIAN HOME LANDS.

Appropriates funds for the Department of Hawaiian Home Lands and Office of Hawaiian Affairs as mandated by the Constitution of the State of Hawaii and Hawaii Revised Statutes.

 

HWN, WAM

SB 2414

Status & Testimony

RELATING TO THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS.

Amends ballot requirements to display candidates for the office of Hawaiian affairs, board of trustees, by residency and non-residency requirements and to randomize the order of candidate names within those groupings.

 

HWN, JDC/WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ōlelo hōike no ke Kōmike Kuleana Hawaii ma o ke kaomi ana ma anei.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho mai i ka ōlelo hōike a hiki i 24 hola ma mua o ka hoomaka ana o ka aha hoolohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ōlelo hōike hai waha, he elua minuke wale nō ka lōihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Hoololi Ia: Kahawaena ia nā pila i kāpae ia a kahalalo ia nā pila i pākui ia. Kahawaena ia me ke kahalalo pū ia nā pila i kāpae ia mai ka papa kumumanao.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ē ae no ke komo ana i nā hanana ma ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola ma ka liilii loa ma mua o ka aha hoolohe i mea e hiki ai ke hoomākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 


No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

 

 

 

_____________________________________
Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Hoomalu/Chair