Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Kenekoa

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2020

REGULAR SESSION OF 2020

 

 

Ke Kōmike Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaialii Kahele, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

Ōlelo Hoolaha No Ka Aha Hoolohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

alua, Ianuali 28, 2020 / Tuesday, January 28, 2020

Hola / TIME:

1:15 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

SB 2195

Status & Testimony

RELATING TO LANDOWNER LIABILITY.

Provides liability protections for public and private landowners who expressly allow access and use of their land to practitioners of Native Hawaiian traditional and customary practices.

 

HWN, JDC

SB 2265

Status & Testimony

RELATING TO HAWAIIAN HOMELANDS.

Establishes the micro enterprise assistance program on Hawaiian home lands revolving fund to provide grants and loans through the implementation of the micro enterprise assistance program to qualified native Hawaiians, native Hawaiian-controlled homestead associations, and homestead association community development corporations. Appropriates funds. Takes effect on 7/1/2050.

 

HWN, WAM

SB 2113

Status & Testimony

RELATING TO HAWAIIAN HOME LANDS.

Requires the department of Hawaiian home lands to negotiate with native Hawaiians before offering Hawaiian home lands for lease to the public by auction. Requires annual report regarding negotiations.

 

HWN, JDC/WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ōlelo hōike no ke Kōmike Kuleana Hawaii ma o ke kaomi ana ma anei.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho mai i ka ōlelo hōike a hiki i 24 hola ma mua o ka hoomaka ana o ka aha hoolohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e waiho i ōlelo hōike hai waha, he elua minuke wale nō ka lōihi loa.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Hoololi Ia: Kahawaena ia nā pila i kāpae ia a kahalalo ia nā pila i pākui ia. Kahawaena ia me ke kahalalo pū ia nā pila i kāpae ia mai ka papa kumumanao.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ē ae no ke komo ana i nā hanana ma ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola ma ka liilii loa ma mua o ka aha hoolohe i mea e hiki ai ke hoomākaukau pono.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

 

 

 

 

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Hoomalu/Chair