Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Kenekoa

THE THIRTIETH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2019

REGULAR SESSION OF 2019

 

Ke Kōmike Kuleana Hawaii

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Kaialii Kahele, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

Ōlelo Hoolaha No Ka Aha Hoolohe

NOTICE OF HEARING

 

Lā / DATE:

alua, Malaki 19, 2019 / Tuesday, March 19, 2019

Hola / TIME:

1:17 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

The Committee will meet to reconsider its previous decision on this measure and hold a public hearing on the proposed draft listed below.

 

HB 893, HD2

Proposed SD1

(HSCR1284)

Status & Testimony

RELATING TO THE DEPARTMENT OF HAWAIIAN HOME LANDS BUDGET.

Appropriates funds for the fiscal biennium 2019-2021 budget of the Department of Hawaiian Home Lands programs. Transfers CIP funds from the Department of Hawaiian Home Lands 2017-2019 fiscal biennium budget to the Department of Transportation. Takes effect on 7/1/2030. (Proposed SD1)

 

Copies of the proposed SD 1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website: www.capitol.hawaii.gov.

HWN, WAM

 

Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope pono.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E waiho mai i kāu ōlelo hōike no ke Kōmike Kuleana Hawaii ma o ke kaomi ana ma anei.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho mai i ka ōlelo hōike a hiki i 24 hola ma mua o ka hoomaka ana o ka aha hoolohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Hoololi Ia: Kahawaena ia nā pila i kāpae ia a kahalalo ia nā pila i pākui ia. Kahawaena ia me ke kahalalo pū ia nā pila i kāpae ia mai ka papa kumumanao.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ē ae no ke komo ana i nā hanana ma ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola ma ka liilii loa ma mua o ka aha hoolohe i mea e hiki ai ke hoomākaukau pono.

 

 

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

 

 

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair