‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā Kanahākumamāwalu

FORTY-EIGHTH DAY

 

13 ‘Apelila 2018 - Po‘alima - Hola 11:30 A.M.

April 13, 2018-Friday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: No. 757

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

G.M. No. 757

Letter dated 04-10-2018, correcting the term for the nomination to GM728, Gubernatorial Nominee to the Land Use Commission, Aaron Mahi, term to expire amended to 06-30-2021.

FILE

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 


Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: No. 608

 

 

Informing the Senate that on April 12, 2018, the House disagreed to the amendments proposed by the Senate to the following House bills:

REFERRAL

 

 

 

608

H.B. No. 207, H.D. 2, S.D. 1

FILE

 

 

 

 

H.B. No. 424, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 474, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 538, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 583, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 634, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 635, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 694, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 860, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1270, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1474, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1489, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1508, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1577, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1585, H.D. 1, S.D. 3

 

 

 

 

 

H.B. No. 1602, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1614, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1621, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1624, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1627, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1646, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1647, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1652, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1655, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1669, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1716, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1718, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1726, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1727, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1767, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1768, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1770, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1774, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1778, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1802, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1812, H.D. 3, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1830, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1864, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1874, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1880, H.D. 3, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1882, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1883, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1895, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1900, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1906, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1916, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1926, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1936, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1938, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1941, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1943, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1958, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1962, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1968, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1969, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1971, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1974, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1976, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1977, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1984, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1985, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1986, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1987, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2003, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2005, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2007, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2010, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2012, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2014, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2019, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2021, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2025, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2026, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2041, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2043, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2046, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2051, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2055, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2071, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2072, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2073, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2075, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2077, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2080, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2081, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2084, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2097, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2099, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2101, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2105, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2106, H.D. 3, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2107, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2108, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2110, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2114, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2115, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2117, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2118, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2128, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2131, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2144, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2161, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2162, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2165, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2169, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2172, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2174, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2175, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2176, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2178, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2182, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2202, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2204, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2208, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2215, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2238, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2249, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2257, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2259, H.D. 1, S.D. 3

 

 

 

 

 

H.B. No. 2271, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2274, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2277, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2281, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2299, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2300, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2304, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2305, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2306, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2318, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2328, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2330, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2332, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2333, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2336, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2341, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2345, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2349, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2352, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2353, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2354, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2358, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2359, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2362, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2369, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2373, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2377, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2380, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2384, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2385, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2389, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2393, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2399, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2410, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2411, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2414, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2418, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2419, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2426, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2432, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2435, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2454, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2455, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2462, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2471, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2501, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2508, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2528, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2530, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2538, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2556, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2557, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2559, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2578, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2587, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2589, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2594, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2598, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2601, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2602, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2605, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2607, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2610, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2613, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2626, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2651, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2656, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2659, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2670, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2671, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2672, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2679, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2684, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2694, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2697, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2698, H.D. 3, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2703, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2729, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2738, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2741, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2742, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 2745, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2746, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2747, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2748, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 2753, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 3757-3758

 

3757

(One Day Notice)

(WTL)

G.M. No. 605

"Submitting for consideration and confirmation to the Legacy Land Conservation Commission, Gubernatorial Nominee, FREDERICK WARSHAUER, for a term to expire 06-30-2022."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3758

(One Day Notice)

(CPH)

G.M. No. 652

"Submitting for consideration and confirmation to the Public Utilities Commission, Gubernatorial Nominee, JENNIFER POTTER, for a term to expire 06-30-2024."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

A‘oa‘o A ‘Ae

ADVISE AND CONSENT

 

3718

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 608

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, RYAN PALACIO, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3718

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 610

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, PATRICIA MORRISSEY, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3718

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 611

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, PATRICIA MORRISSEY, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3718

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 612

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, LIZA YOGI, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3718

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 613

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, MARY BROGAN, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3718

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 630

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, MICHELLE PESTEL-MAGA, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3718

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 631

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, DARWIN NAGAMINE, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3719

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 624

"Submitting for consideration and confirmation to the State Board of Nursing, Gubernatorial Nominee, KAREN BOYER, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3719

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 625

"Submitting for consideration and confirmation to the State Board of Nursing, Gubernatorial Nominee, JUDY KODAMA, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3719

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 626

"Submitting for consideration and confirmation to the State Board of Nursing, Gubernatorial Nominee, KATHARYN DAUB, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3720

 

Status & Testimony

ETT

G.M. No. 513

"Submitting for consideration and confirmation to the Small Business Regulatory Review Board, Gubernatorial Nominee, REG BAKER, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3720

 

Status & Testimony

ETT

G.M. No. 514

"Submitting for consideration and confirmation to the Small Business Regulatory Review Board, Gubernatorial Nominee, REG BAKER, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3720

 

Status & Testimony

ETT

G.M. No. 673

"Submitting for consideration and confirmation to the Small Business Regulatory Review Board, Gubernatorial Nominee, WILLIAM LYDGATE, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3720

 

Status & Testimony

ETT

G.M. No. 674

"Submitting for consideration and confirmation to the Small Business Regulatory Review Board, Gubernatorial Nominee, WILLIAM LYDGATE, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3720

 

Status & Testimony

ETT

G.M. No. 675

"Submitting for consideration and confirmation to the Small Business Regulatory Review Board, Gubernatorial Nominee, MARY ALBITZ, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3721

 

Status & Testimony

ETT

G.M. No. 689

"Submitting for consideration and confirmation to the Community-Based Economic Development Advisory Council, Gubernatorial Nominee, JANE HORIKE, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3721

 

Status & Testimony

ETT

G.M. No. 690

"Submitting for consideration and confirmation to the Community-Based Economic Development Advisory Council, Gubernatorial Nominee, ERNEST MATSUMURA, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3722

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 574

"Submitting for consideration and confirmation to the Disability and Communication Access Board, Gubernatorial Nominee, DEAN GEORGIEV, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3722

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 575

"Submitting for consideration and confirmation to the Disability and Communication Access Board, Gubernatorial Nominee, AMY TSUJI-JONES, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3722

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 644

"Submitting for consideration and confirmation to the Disability and Communication Access Board, Gubernatorial Nominee, PHYLLIS MEIGHEN, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3723

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 593

"Submitting for consideration and confirmation to the Real Estate Commission, Gubernatorial Nominee, RUSSELL KYONO, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3723

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 594

"Submitting for consideration and confirmation to the Real Estate Commission, Gubernatorial Nominee, JOHN LOVE, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3724

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 629

"Submitting for consideration and confirmation to the Board of Pharmacy, Gubernatorial Nominee, JULIE TAKISHIMA-LACASA, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3725

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 527

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, West Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, JAY RAYMUNDO, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3726

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 628

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Honolulu Subarea, Gubernatorial Nominee, WESLEY SUMIDA, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3727

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 632

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Kaua'i Subarea, Gubernatorial Nominee, ORIANNA SKOMOROCH, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3728

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 627

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Medical Board, Gubernatorial Nominee, MARIA CHUN, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3729

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 637

"Submitting for consideration and confirmation to the Board of Veterinary Examiners, Gubernatorial Nominee, ALICIA MALUAFITI, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3730

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 622

"Submitting for consideration and confirmation to the Board of Physical Therapy, Gubernatorial Nominee, JILL WAKABAYASHI, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3731

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 623

"Submitting for consideration and confirmation to the Board of Dental Examiners, Gubernatorial Nominee, EARL HASEGAWA, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3732

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 556

"Submitting for consideration and confirmation to the Policy Advisory Board for Elder Affairs, Gubernatorial Nominee, KIPUKAI KUALII, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3732

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 557

"Submitting for consideration and confirmation to the Policy Advisory Board for Elder Affairs, Gubernatorial Nominee, KATHLEEN WYATT, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3733

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 531

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Windward Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, JAMIE BOYD, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3733

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 532

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Windward Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, JAMIE BOYD, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3734

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 591

"Submitting for consideration and confirmation to the Chairperson of the Real Estate Commission, Gubernatorial Nominee, MICHAEL PANG, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3735

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 559

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Mental Health, Gubernatorial Nominee, TIMOTHY LINO, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3736

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 528

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Hawai'i County Subarea, Gubernatorial Nominee, EVELYN KANESHIRO, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3737

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 547

"Submitting for consideration and confirmation to the Language Access Advisory Council, Gubernatorial Nominee, MARIA ARSUAGA, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3738

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 533

"Submitting for consideration and confirmation to the Board of Certification of Operating Personnel in Wastewater Treatment Plants, Gubernatorial Nominee, GARY HUTCHINSON, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3739

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 583

"Submitting for consideration and confirmation to the Board of Phamacy, Gubernatorial Nominee, ALANNA ISOBE, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3740

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 517

"Submitting for consideration and confirmation to the State Board of Barbering and Cosmetology, Gubernatorial Nominee, AMANDA SEVERSON, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3741

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 582

"Submitting for consideration and confirmation to the State Board of Naturopathic Medicine, Gubernatorial Nominee, KRISTEN COLES, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3742

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 519

"Submitting for consideration and confirmation to the Board of Massage Therapy, Gubernatorial Nominee, JODIE HAGERMAN, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3743

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 524

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Tri-Isle Subarea, Gubernatorial Nominee, CAROL PETITH-ZBICIAK, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3744

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 518

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Medical Board, Gubernatorial Nominee, GERI YOUNG, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3745

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 520

"Submitting for consideration and confirmation to the Motor Vehicle Industry Licensing Board, Gubernatorial Nominee, LARRY IGNAS, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3746

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 548

"Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Hawai'i Service Area Board, Gubernatorial Nominee, CARMEN BOWMAN, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3746

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 549

"Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Hawai'i Service Area Board, Gubernatorial Nominee, CAROL MATAYOSHI, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3746

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 550

"Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Hawai'i Service Area Board, Gubernatorial Nominee, CAROL MATAYOSHI, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3747

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 578

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, MAUREEN BATES, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3747

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 579

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, PHILIP ANA, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3747

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 580

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, MICHELLE MURALT, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3747

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 581

"Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, SHANA METSCH, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3748

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 554

"Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, O'ahu Service Area Board, Gubernatorial Nominee, RANDOLPH HACK, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3748

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 555

"Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, O'ahu Service Area Board, Gubernatorial Nominee, RANDOLPH HACK, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3749

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 521

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Advisory Commission on Drug Abuse and Controlled Substance, Gubernatorial Nominee, BRYAN WATKINS, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3749

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 522

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Advisory Commission on Drug Abuse and Controlled Substance, Gubernatorial Nominee, BRYAN WATKINS, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3749

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 523

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Advisory Commission on Drug Abuse and Controlled Substance, Gubernatorial Nominee, DIANA FELTON, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3750

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 529

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Hawai'i County Subarea, Gubernatorial Nominee, JOHN BARNETT, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3751

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 530

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Honolulu Subarea, Gubernatorial Nominee, HILARY OKUMURA, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3752

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 576

"Submitting for consideration and confirmation to the Disability and Communication Access Board, Gubernatorial Nominee, VIOLET HORVATH, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3752

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 577

"Submitting for consideration and confirmation to the Disability and Communication Access Board, Gubernatorial Nominee, RONALD AWA, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3753

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 560

"Submitting for consideration and confirmation to the Statewide Health Coordinating Council, Gubernatorial Nominee, JOANNE KEALOHA, for a term to expire 06-30-2021."

 

 

 

 

 

 

3754

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 551

"Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Maui Service Area Board, Gubernatorial Nominee, TARA BERRY, for a term to expire 06-30-2020."

 

 

 

 

 

 

3754

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 552

"Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Maui Service Area Board, Gubernatorial Nominee, DANIELLE BERGAN, for a term to expire 06-30-2019."

 

 

 

 

 

 

3755

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 534

"Submitting for consideration and confirmation to the Emergency Medical Services Advisory Committee, Gubernatorial Nominee, PETER DI ROCCO, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3755

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 535

"Submitting for consideration and confirmation to the Emergency Medical Services Advisory Committee, Gubernatorial Nominee, PETER DI ROCCO, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

3756

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 525

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, West Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, ERIC BARSATAN, for a term to expire 06-30-2018."

 

 

 

 

 

 

3756

 

Status & Testimony

CPH

G.M. No. 526

"Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, West Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, ERIC BARSATAN, for a term to expire 06-30-2022."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

AEN

4/13/2018 1:15 PM

224

PSM

4/13/2018 1:15 PM

229

WTL

4/13/2018 2:45 PM

224

GVO/WAM

4/16/2018 11:00 AM

211

HOU

4/16/2018 1:00 PM

414

TRE/WAM

4/16/2018 1:15 PM

211

WTL

4/16/2018 1:30 PM

224

ETT

4/16/2018 2:00 PM

414

LBR

4/17/2018 2:45 PM

414

TRE

4/18/2018 1:15 PM

225

GVO

4/18/2018 2:00 PM

414

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT