‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā Kanakolukumamālima

THIRTY-FIFTH DAY

 

21 Malaki 2018 - Po‘akolu - Hola 11:30 A.M.

March 21, 2018-Wednesday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘olauna Ma Ka ‘Ākoakoa Nui

 

COMMENDING AND CONGRATULATING THE WAIALUA HIGH SCHOOL ROBOTICS TEAM, TEAM 359, AKA THE HAWAIIAN KIDS.  (Senator Riviere)

 

CONGRATULATING AND RECOGNIZING THE LEILEHUA HIGH SCHOOL CYBERPATRIOT TEAM ON BEING NAMED THE 2017 TOP U. S. ARMY ALL SERVICE TEAM IN THE NATION.  (Senator Dela Cruz)

 

RECOGNIZING AND HONORING THE 2017 OUTSTANDING EDUCATOR.  (Senator Dela Cruz)

 

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: None


 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2980-3053

 

2980

(LBR)

H.B. No. 2114, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO COLLECTIVE BARGAINING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2981

(LBR)

H.B. No. 1726, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC EMPLOYMENT COST ITEMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2982

(LBR)

H.B. No. 1725, H.D.  2

"RELATING TO COLLECTIVE BARGAINING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2983

(LBR)

H.B. No. 1654

"RELATING TO NON-GENERAL FUNDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2984

(LBR)

H.B. No. 1929, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII LABOR RELATIONS BOARD."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2985

(AEN)

H.B. No. 1883, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2986

(AEN)

H.B. No. 2305, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO COFFEE BERRY BORER."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2987

(ETT)

H.B. No. 583, H.D.  1

"RELATING TO TECHNOLOGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2988

(HMS)

H.B. No. 694, H.D.  2

"RELATING TO HEALTH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2989

(HMS)

H.B. No. 1926, H.D.  1

"RELATING TO HUMAN SERVICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2990

(HMS)

H.B. No. 1716, H.D.  1

"RELATING TO A YOUTH COMMISSION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2991

(HMS)

H.B. No. 2530, H.D.  1

"RELATING TO CHILD CARE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2992

(HMS)

H.B. No. 1718, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2993

(HMS)

H.B. No. 1859, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO CHILDREN."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2994

(48 Hrs. Notice)

(AEN/PSM)

H.B. No. 2219, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE ENVIRONMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2995

(AEN/PSM)

H.B. No. 1800, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO MOTOR VEHICLE TIRES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2996

(AEN/PSM)

H.B. No. 2470, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO ENVIRONMENTAL PROTECTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2997

(HOU)

H.B. No. 1712, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO CONDOMINIUMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2998

(HOU)

H.B. No. 2122, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2999

(HOU)

H.B. No. 2328, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3000

(HOU)

H.B. No. 2330, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3001

(HOU)

H.B. No. 2332, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE LOW-INCOME HOUSING TAX CREDIT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3002

(HOU)

H.B. No. 2703, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING AFFORDABILITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3003

(HOU)

H.B. No. 2744, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING ASSISTANCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3004

(HOU)

H.B. No. 2745, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE RENTAL ASSISTANCE PROGRAM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3005

(HRE/AEN)

H.B. No. 474, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO RAT LUNGWORM DISEASE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3006

(HRE)

H.B. No. 1968, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII COLLEGE OF TROPICAL AGRICULTURE AND HUMAN RESOURCES COOPERATIVE EXTENSION SERVICE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3007

(HRE)

H.B. No. 2005, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO UNIVERSITY OF HAWAII REVENUE BONDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3008

(HRE/ETT)

H.B. No. 2172, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO UNIVERSITY OF HAWAII PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3009

(HRE)

H.B. No. 2300, H.D.  1

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3010

(HRE)

H.B. No. 2501, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII COMMUNITY COLLEGE PROMISE PROGRAM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3011

(CPH)

H.B. No. 2391, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIFORM CONTROLLED SUBSTANCES ACT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

3012

(CPH)

H.B. No. 2118, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO CONDOMINIUMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

3013

(CPH)

H.B. No. 1943, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO LANGUAGE ACCESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3014

(CPH)

H.B. No. 1624, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO INSURANCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3015

(CPH)

H.B. No. 2169, H.D.  1

"RELATING TO YOUTH SUICIDE PREVENTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3016

(PSM/AEN)

H.B. No. 2043, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO WASTEWATER."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

3017

(PSM/LBR)

H.B. No. 2071, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO LAW ENFORCEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

3018

(PSM/AEN)

H.B. No. 2099, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3019

(PSM/LBR)

H.B. No. 2454, H.D.  1

"RELATING TO HAWAII CORRECTIONAL INDUSTRIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3020

(PSM/HMS)

H.B. No. 2144, H.D.  1

"RELATED TO MEDICAID."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3021

(EDU)

H.B. No. 1882, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3022

(EDU)

H.B. No. 2162, H.D.  1

"RELATING TO TEACHER INCENTIVES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3023

(EDU)

H.B. No. 2352, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII TEACHER STANDARDS BOARD."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3024

(48 Hrs. Notice)

(WAM)

H.B. No. 1604, S.D. 1

"RELATING TO STATE BONDS."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3025

(48 Hrs. Notice)

(WAM)

H.B. No. 2395, S.D. 1

"RELATING TO ELECTRONIC FILING."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3026

(48 Hrs. Notice)

(WAM)

H.B. No. 2396, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO TAX ADMINISTRATION."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3027

(48 Hrs. Notice)

(WAM)

H.B. No. 2416, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO TAX ON INTANGIBLE PROPERTY."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3028

(JDC)

H.B. No. 1646, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO MEMBERS OF CONGRESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3029

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

H.B. No. 1667, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO PROBATION."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3030

(JDC)

H.B. No. 1770, H.D.  1, S.D. 1

"MAKING AN APPROPRIATION TO THE DEPARTMENT OF THE PROSECUTING ATTORNEY OF THE CITY AND COUNTY OF HONOLULU."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3031

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

H.B. No. 1773, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO SEARCH WARRANTS."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3032

(JDC)

H.B. No. 1774, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO COLLECTION OF RESTITUTION FOR CRIME VICTIMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3033

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

H.B. No. 1850, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO PORNOGRAPHY."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3034

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

H.B. No. 1852, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO PORNOGRAPHY."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3035

(JDC)

H.B. No. 1936, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE ENVIRONMENTAL COURTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3036

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

H.B. No. 2033, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO MANNER OF SERVICE."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

3037

(JDC)

H.B. No. 2051, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE WEED AND SEED STRATEGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3038

(JDC)

H.B. No. 2131, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO SEXUAL ASSAULT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3039

(JDC)

H.B. No. 2418, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO FUNDS USED FOR THE SETTLEMENT OF CLAIMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3040

(JDC)

H.B. No. 2455, H.D.  1, S.D. 1

"MAKING AN APPROPRIATION TO THE DEPARTMENT OF BUSINESS, ECONOMIC DEVELOPMENT, AND TOURISM FOR THE 2018 GANNENMONO CELEBRATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3041

(JDC)

H.B. No. 2698, H.D.  3, S.D. 1

"RELATING TO VETERANS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3042

(JDC)

H.B. No. 2752

"RELATING TO THE COMMUNITY COURT OUTREACH PROJECT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3043

(AEN/HMS)

H.B. No. 2670, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO THE SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE PROGRAM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3044

(AEN)

S.C.R. No. 37, S.D. 1

"REQUESTING THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE TO ESTABLISH THE AGRICULTURE 2030 INVESTMENT PROGRAM AND A FARM TO PLATE PROGRAM IN HAWAII."

(Recommends referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3045

(PSM)

S.C.R. No. 9

"REQUESTING THE CONGRESSIONAL DELEGATION OF HAWAII AND THE UNITED STATES CONGRESS TO OPPOSE "CONCEALED CARRY RECIPROCITY" LEGISLATION."

(Recommends referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

3046

(PSM)

S.R. No. 7

"REQUESTING THE CONGRESSIONAL DELEGATION OF HAWAII AND THE UNITED STATES CONGRESS TO OPPOSE "CONCEALED CARRY RECIPROCITY" LEGISLATION."

(Recommends referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

3047

(PSM/AEN)

S.R. No. 19

"URGING THE COUNTY OF HAWAI‘I TO PRIORITIZE INFRASTRUCTURE IMPROVEMENTS TO WASTEWATER MANAGEMENT THROUGH A COMPREHENSIVE STUDY FOR ECONOMIC DEVELOPMENT, INFRASTRUCTURE, SUSTAINABILITY, EDUCATION, AND PUBLIC POLICY."

(Recommends referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

3048

(One Day Notice)

(LBR)

G.M. No. 566

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Workforce Development Council, Gubernatorial Nominee, JASON ITO, for a term to expire 06-30-2018."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3048

(One Day Notice)

(LBR)

G.M. No. 567

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Workforce Development Council, Gubernatorial Nominee, JASON ITO, for a term to expire 06-30-2022."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3048

(One Day Notice)

(LBR)

G.M. No. 568

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Workforce Development Council, Gubernatorial Nominee, MICHAEL KAMIYA, for a term to expire 06-30-2020."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3048

(One Day Notice)

(LBR)

G.M. No. 569

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Workforce Development Council, Gubernatorial Nominee, YVETTE GIBSON, for a term to expire 06-30-2021."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3049

(One Day Notice)

(LBR)

G.M. No. 541

"Submitting for consideration and confirmation to the Hoisting Machine Operators Advisory Board, Gubernatorial Nominee, DON BAILEY, for a term to expire 06-30-2021."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3050

(One Day Notice)

(JDC)

G.M. No. 509

"Submitting for consideration and confirmation to the King Kamehameha Celebration Commission, Gubernatorial Nominee, KATHLEEN MONIZ, for a term to expire 06-30-2019."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3050

(One Day Notice)

(JDC)

G.M. No. 585

"Submitting for consideration and confirmation to the King Kamehameha Celebration Commission, Gubernatorial Nominee, BRENDON LEE, for a term to expire 06-30-2018."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3050

(One Day Notice)

(JDC)

G.M. No. 586

"Submitting for consideration and confirmation to the King Kamehameha Celebration Commission, Gubernatorial Nominee, BRENDON LEE, for a term to expire 06-30-2022."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3051

(One Day Notice)

(JDC)

G.M. No. 510

"Submitting for consideration and confirmation to the State Foundation on Culture and the Arts Commission, Gubernatorial Nominee, RONALD MICHIOKA, for a term to expire 06-30-2021."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3052

(One Day Notice)

(JDC)

G.M. No. 595

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Sister State Committee, Gubernatorial Nominee, KAY MATSUI, for a term to expire 06-30-2018."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3052

(One Day Notice)

(JDC)

G.M. No. 596

"Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Sister State Committee, Gubernatorial Nominee, KAY MATSUI, for a term to expire 06-30-2022."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

3053

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

H.B. No. 1172, H.D.  2, S.D. 2

"RELATING TO FIREWORKS."

(Recommends passage on THIRD READING)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

Ho‘olauna Ma Ka ‘Ākoakoa Nui

 

HONORING AND RECOGNIZING PRUDENTIAL SPIRIT OF COMMUNITY AWARD RECIPIENTS.  (Senator Kidani)

 

HONORING AND RECOGNIZING BIANCA YANUARIA FOR BEING SELECTED AS THE 2018 HAWAI‘I SCHOOL COUNSELOR OF THE YEAR.  (Senator Thielen)

 

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

AEN/PSM

3/21/2018 1:15 PM

224

ETT/LBR

3/21/2018 1:15 PM

414

TRE

3/21/2018 1:15 PM

225

ETT/CPH

3/21/2018 1:20 PM

414

TRE

3/21/2018 1:20 PM

225

ETT

3/21/2018 1:30 PM

414

TRE/CPH

3/21/2018 1:30 PM

225

AEN/WTL

3/21/2018 1:45 PM

224

ETT/PSM

3/21/2018 1:45 PM

414

AEN

3/21/2018 1:50 PM

224

ETT

3/21/2018 2:00 PM

414

TRE

3/21/2018 2:15 PM

225

EDU/AEN

3/21/2018 2:45 PM

229

EDU/PSM

3/21/2018 2:45 PM

229

HMS

3/21/2018 2:45 PM

016

WTL

3/21/2018 2:45 PM

224

PSM/EDU

3/21/2018 2:46 PM

229

EDU/WTL

3/21/2018 3:00 PM

229

EDU

3/21/2018 3:10 PM

229

CPH

3/22/2018 9:15 AM

229

WAM

3/22/2018 9:30 AM

211

PBS/TOU

3/22/2018 10:00 AM

312

TRE/PSM

3/22/2018 10:15 AM

414

HRE/WTL

3/22/2018 1:15 PM

224

HWN/CPH

3/22/2018 1:15 PM

016

HRE

3/22/2018 1:20 PM

224

HRE

3/22/2018 1:21 PM

224

HRE

3/22/2018 1:22 PM

224

TRE/HRE

3/22/2018 1:25 PM

224

CPH/PSM

3/22/2018 1:30 PM

229

PSM/CPH

3/22/2018 1:30 PM

229

PSM/JDC

3/22/2018 2:00 PM

229

ETT/LBR

3/22/2018 3:00 PM

229

LBR/ETT

3/22/2018 3:00 PM

229

LBR/JDC

3/22/2018 3:15 PM

229

PSM

3/22/2018 4:00 PM

229

CPH

3/23/2018 9:00 AM

229

JDC

3/23/2018 9:00 AM

016

AEN/ETT

3/23/2018 1:15 PM

224

ETT/AEN

3/23/2018 1:20 PM

224

AEN

3/23/2018 1:30 PM

224

ETT/JDC

3/23/2018 1:30 PM

414

ETT/GVO

3/23/2018 1:45 PM

414

WTL/AEN

3/23/2018 2:15 PM

224

HMS/EDU/CPH

3/23/2018 2:45 PM

229

WTL/PSM

3/23/2018 2:45 PM

224

EDU/CPH

3/23/2018 2:50 PM

229

EDU/HMS

3/23/2018 2:55 PM

229

WTL

3/23/2018 2:55 PM

224

EDU/ETT

3/23/2018 3:00 PM

229

ETT/EDU

3/23/2018 3:00 PM

229

JDC

3/27/2018 9:00 AM

016

ETT/CPH

3/27/2018 10:00 AM

229

JDC

3/28/2018 10:00 AM

016

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT