‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā Kanakolukumamākahi

THIRTY-FIRST DAY

 

15 Malaki 2018 - Po‘ahā - Hola 11:30 A.M.

March 15, 2018-Thursday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘olauna Ma Ka ‘Ākoakoa Nui

 

RECOGNIZING AND HONORING THE 2018 BOYS & GIRLS CLUB OF HAWAIʻI HONOREES.  (Senator English)

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: No. 638

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

G.M. No. 638

Submitting for consideration and confirmation as the Attorney General of the State of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, RUSSELL A. SUZUKI, for a term to expire at noon on 12-03-2018.

JDC


Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS No. 385

 

 

Informing the Senate that on March 14, 2018, the House discharged all conferees on the following bills:

REFERRAL

 

 

 

385

H.B. No. 4, H.D. 1, S.D. 1

FILE

 

 

 

 

H.B. No. 74, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 168, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 177, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 206, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 223, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 243, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 308, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 347, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 407, H.D. 3, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 437, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 450, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 461, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 463, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 480, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 488, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 492, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 500, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 501, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 521, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 527, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 533, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 547, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 573, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 587, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 588, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 592, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 595, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 598, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 620, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 625, H.D. 3, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 628, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 636, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 672, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 696, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 810, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 844, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 848, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 884, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 889, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 904, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 909, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 917, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 918, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 930, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 936, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 943, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1006, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1195, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1229, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1245, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1262, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1272, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1299, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1322, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1327, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1329, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1339, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1381, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1389, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1401, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1402, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1410, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1435, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1469, H.D. 1, S.D. 2, C.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1471, H.D. 3, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1478, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1479, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1499, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1518, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1536, H.D. 2, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1559, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

H.B. No. 1580, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1584, H.D. 2, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1593, H.D. 1, S.D. 2

 

 

 

 

 

H.B. No. 1594, H.D. 1, S.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 110, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 174, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 185, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 221, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 224, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 249, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 272, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 276, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 305, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 335, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 392, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 420, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 429, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 478, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 502, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 511, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 522, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 602, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 603, S.D. 1, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 612, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 620, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 627, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 658, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 665, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 683, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 686, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 704, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 714, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 717, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 719, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 723, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 776, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 909, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 912, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 916, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 920, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 921, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 925, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 944, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 987, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 994, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1040, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1068, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1104, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1146, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 1148, S.D. 2, H.D. 2, C.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1150, S.D. 2, H.D. 3

 

 

 

 

 

S.B. No. 1163, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1183, S.D. 2, H.D. 2, C.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1200, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1201, S.D. 2, H.D. 3

 

 

 

 

 

S.B. No. 1266, S.D. 2, H.D. 1

 

 

 

 

 

S.B. No. 1290, S.D. 2, H.D. 2

 

 

 

 

 

S.B. No. 1294, S.D. 1, H.D. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2948-2955

 

2948

(AEN)

H.B. No. 1884, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2949

(AEN)

H.B. No. 1934, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO ENVIRONMENTAL PROTECTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2950

(AEN)

H.B. No. 2306, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2951

(AEN)

H.B. No. 2426, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO THE AGRIBUSINESS DEVELOPMENT CORPORATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2952

(AEN)

H.B. No. 1971, H.D.  2, S.D. 1

"RELATING TO THE ISSUANCE OF SPECIAL PURPOSE REVENUE BONDS TO KUNOA CATTLE COMPANY, LLC."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2953

(AEN)

H.B. No. 1976, H.D.  1

"RELATING TO IRRIGATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2954

(PSM)

S.C.R. No. 21

"ENDORSING AND ADOPTING, AND URGING THE SEVERAL COUNTIES TO ENDORSE AND USE, THE UNITED NATIONS SEVENTEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AS COMPONENTS OF A FRAMEWORK FOR ADDRESSING AND ASSESSING HAWAII'S EFFORTS TOWARD SOCIAL JUSTICE AND SUSTAINABILITY."

(Recommends referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2955

(PSM)

S.R. No. 11

"ENDORSING AND ADOPTING, AND URGING THE SEVERAL COUNTIES TO ENDORSE AND USE, THE UNITED NATIONS SEVENTEEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS AS COMPONENTS OF A FRAMEWORK FOR ADDRESSING AND ASSESSING HAWAII'S EFFORTS TOWARD SOCIAL JUSTICE AND SUSTAINABILITY."

(Recommends referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

REFERRALS FOR THURSDAY, MARCH 15, 2018

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

S.C.R. 67

ENDORSING TAIWAN'S PARTICIPATION AS AN OBSERVER IN THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, AND INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION; ENCOURAGING A U.S.-TAIWAN BILATERAL TRADE AGREEMENT; AND CELEBRATING THE STATE OF HAWAII'S TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY OF SISTER-STATE RELATIONS WITH TAIWAN.

(Taiwan; International Organizations; Observer; Twenty-fifth Anniversary; Sister-State)

AEN/JDC

 

 

 

S.R. 37

ENDORSING TAIWAN'S PARTICIPATION AS AN OBSERVER IN THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION, WORLD HEALTH ORGANIZATION, AND INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION; ENCOURAGING A U.S.-TAIWAN BILATERAL TRADE AGREEMENT; AND CELEBRATING THE STATE OF HAWAII'S TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY OF SISTER-STATE RELATIONS WITH TAIWAN.

(Taiwan; International Organizations; Observer; Twenty-fifth Anniversary; Sister-State)

AEN/JDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

Ho‘olauna Ma Ka ‘Ākoakoa Nui

 

RECOGNIZING AND HONORING GUSTAV H. WEBLING ELEMENTARY SCHOOL ON THE OCCASION OF ITS 50TH ANNIVERSARY.  (Senator Kim)

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

HRE/AEN

3/15/2018 1:15 PM

224

PSM/LBR

3/15/2018 1:15 PM

229

HRE

3/15/2018 1:20 PM

224

CPH/PSM

3/15/2018 1:30 PM

229

PSM/CPH

3/15/2018 1:30 PM

229

PSM/HRE

3/15/2018 2:00 PM

229

LBR

3/15/2018 2:45 PM

229

HOU

3/15/2018 3:00 PM

225

GVO/LBR

3/15/2018 3:30 PM

229

LBR/GVO

3/15/2018 3:30 PM

229

CPH

3/16/2018 8:30 AM

229

INFO-WAM-FIN

3/16/2018 9:00 AM

Auditorium

JDC

3/16/2018 9:30 AM

016

TRE/PSM

3/16/2018 10:00 AM

414

ETT/WTL/AEN

3/16/2018 1:15 PM

414

TRE/HRE

3/16/2018 1:15 PM

225

ETT/WTL

3/16/2018 1:20 PM

414

TRE

3/16/2018 1:20 PM

225

TRE/CPH

3/16/2018 1:20 PM

225

TRE/ETT

3/16/2018 1:20 PM

225

TRE/JDC

3/16/2018 1:20 PM

225

ETT/AEN

3/16/2018 1:25 PM

414

AEN

3/16/2018 1:45 PM

224

EDU/AEN

3/16/2018 1:46 PM

224

EDU

3/16/2018 2:45 PM

229

WTL

3/16/2018 2:45 PM

224

EDU

3/16/2018 2:50 PM

229

WTL/HOU

3/16/2018 3:00 PM

224

WAM

3/19/2018 11:00 AM

211

GVO/AEN

3/19/2018 1:15 PM

224

AEN/GVO

3/19/2018 1:16 PM

224

AEN/TRE

3/19/2018 1:30 PM

224

AEN/HMS

3/19/2018 1:45 PM

224

AEN/LBR

3/19/2018 2:00 PM

224

AEN/CPH

3/19/2018 2:15 PM

224

HMS

3/19/2018 2:45 PM

016

HMS/HOU

3/19/2018 2:45 PM

016

HOU/HMS

3/19/2018 2:45 PM

016

WTL/AEN/GVO

3/19/2018 2:45 PM

224

HMS/PSM

3/19/2018 3:00 PM

016

PSM/HMS

3/19/2018 3:00 PM

016

HWN

3/20/2018 1:30 PM

016

HOU/LBR

3/20/2018 2:00 PM

225

GVO

3/20/2018 2:45 PM

224

HOU/CPH

3/20/2018 2:45 PM

225

GVO

3/20/2018 2:50 PM

224

GVO/ETT

3/20/2018 3:00 PM

224

HOU

3/20/2018 3:00 PM

225

LBR/CPH

3/21/2018 9:00 AM

229

TRE

3/21/2018 1:15 PM

225

ETT/CPH

3/21/2018 1:20 PM

414

AEN/WTL

3/21/2018 1:45 PM

224

AEN

3/21/2018 1:50 PM

224

EDU/AEN

3/21/2018 2:45 PM

229

EDU/PSM

3/21/2018 2:45 PM

229

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT