‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Iwakālua

TWENTIETH DAY

 

16 Pepeluali 2018 - Po‘alima - Hola 11:30 A.M.

February 16, 2018-Friday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘olauna Ma Ka ‘Ākoakoa Nui

 

RECOGNIZING AND HONORING VARIOUS INDIVIDUALS FOR THEIR DEDICATED WORK IN THE HAWAIIAN LANGUAGE.  (Senator Galuteria)

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 


Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES: None

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2391-2521

 

2391

(CPH/AEN)

S.B. No. 3099, S.D. 1

"RELATING TO SOLID WASTE MANAGEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2392

(CPH)

S.B. No. 2812, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIFORM CONTROLLED SUBSTANCES ACT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2393

(CPH)

S.B. No. 2624, S.D. 1

"RELATING TO CONDOMINIUMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2394

(CPH)

S.B. No. 2800, S.D. 1

"RELATING TO THE SHARING OF VITAL STATISTICS RECORDS WITH DEPARTMENT OF HEALTH PROGRAM EMPLOYEES FOR APPROVED RESEARCH PURPOSES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2395

(CPH)

S.B. No. 2298, S.D. 1

"RELATING TO HEALTHCARE PRECEPTOR TAX CREDITS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2396

(CPH/JDC)

S.B. No. 2312, S.D. 1

"RELATING TO GRANTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2397

(CPH/HRE/LBR)

S.B. No. 3004

"RELATING TO HEALTH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2398

(CPH/HRE)

S.B. No. 2374

"RELATING TO COMMUNITY PARAMEDIC SERVICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2399

(CPH)

S.B. No. 2776

"RELATING TO CITATIONS FOR MOTOR VEHICLE REPAIR VIOLATIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2400

(CPH/AEN)

S.B. No. 2114

"RELATING TO THE GLASS ADVANCE DISPOSAL FEE PROGRAM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2401

(AEN/CPH)

S.B. No. 2474, S.D. 1

"RELATING TO NOISE CONTROL."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2402

(AEN/CPH)

S.B. No. 2113, S.D. 1

"RELATING TO ANIMALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2403

(PSM/LBR)

S.B. No. 2428

"RELATING TO LAW ENFORCEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2404

(PSM/HMS)

S.B. No. 2819

"MAKING AN EMERGENCY APPROPRIATION TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2405

(CPH/TRE)

S.B. No. 2200

"RELATING TO THE STATEWIDE TRAFFIC CODE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2406

(HMS/JDC)

S.B. No. 2096, S.D. 1

"RELATING TO HUMAN SERVICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2407

(GVO)

S.B. No. 2661, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2408

(GVO)

S.B. No. 2604, S.D. 1

"RELATING TO GOVERNMENT ACCOUNTABILITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2409

(GVO)

S.B. No. 2603, S.D. 1

"RELATING TO GOVERNMENT ACCOUNTABILITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2410

(GVO)

S.B. No. 2390

"RELATING TO PROCUREMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2411

(GVO)

S.B. No. 2600, S.D. 1

"RELATING TO PROCUREMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2412

(GVO)

S.B. No. 2620

"RELATING TO PROCUREMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2413

(GVO)

S.B. No. 2597

"RELATING TO GIFTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2414

(GVO)

S.B. No. 2602

"RELATING TO PROCUREMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2415

(LBR)

S.B. No. 2165, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2416

(LBR)

S.B. No. 2361, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC EMPLOYMENT COST ITEMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2417

(LBR)

S.B. No. 2515, S.D. 1

"RELATING TO STATE EMPLOYMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2418

(LBR)

S.B. No. 2986, S.D. 1

"RELATING TO SUICIDE PREVENTION TRAINING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2419

(ETT)

S.B. No. 2611

"RELATING TO PUBLIC UTILITIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2420

(ETT)

S.B. No. 2504, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII TOURISM AUTHORITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2421

(ETT)

S.B. No. 2868, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2422

(ETT/LBR)

S.B. No. 2669, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2423

(ETT/LBR)

S.B. No. 2960, S.D. 1

"RELATING TO INFORMATION TECHNOLOGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2424

(ETT/HRE/WTL)

S.B. No. 48, S.D. 2

"RELATING TO TECHNOLOGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2425

(HOU)

S.B. No. 2943, S.D. 1

"RELATING TO TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT ZONES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2426

(GVO/JDC/PSM)

S.B. No. 2909, S.D. 1

"RELATING TO LAW ENFORCEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2427

(GVO/AEN/CPH)

S.B. No. 2337

"RELATING TO WASTE MANAGEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2428

(GVO)

S.B. No. 2914

"RELATING TO PROCUREMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2429

(AEN/CPH)

S.B. No. 3095, S.D. 1

"RELATING TO ENVIRONMENTAL PROTECTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to EDU/WAM)

 

 

 

 

 

 

2430

(HMS/JDC)

S.B. No. 2395, S.D. 1

"RELATING TO A SEX TRAFFICKING EMERGENCY SHELTER."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2431

(HMS/HOU)

S.B. No. 2501, S.D. 1

"RELATING TO HOMELESSNESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2432

(HMS)

S.B. No. 2792, S.D. 1

"RELATING TO CHILD CARE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2433

(HMS)

S.B. No. 2790, S.D. 1

"RELATING TO THE RIGHTS OF CHILDREN IN FOSTER CARE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2434

(CPH)

S.B. No. 2649, S.D. 1

"RELATING TO THE PUBLIC UTILITIES COMMISSION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2435

(CPH)

S.B. No. 2648, S.D. 1

"RELATING TO THE PUBLIC UTILITIES COMMISSION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2436

(TRE/CPH)

S.B. No. 2752, S.D. 1

"RELATING TO ENERGY EFFICIENCY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2437

(TRE)

S.B. No. 2476, S.D. 1

"RELATING TO MOTOR VEHICLE INSPECTIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2438

(TRE/JDC)

S.B. No. 2619, S.D. 1

"RELATING TO AERONAUTICS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2439

(TRE)

S.B. No. 3001, S.D. 1

"RELATING TO ENERGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2440

(TRE)

S.B. No. 3088, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2441

(TRE)

S.B. No. 2714

"RELATING TO MOTOR VEHICLE WEIGHT TAX."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2442

(TRE)

S.B. No. 80, S.D. 1

"RELATING TO TRANSPORTATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2443

(LBR)

S.B. No. 2366, S.D. 1

"RELATING TO COLLECTIVE BARGAINING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2444

(LBR)

S.B. No. 2376, S.D. 1

"RELATING TO CONTRACTORS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2445

(LBR/HMS)

S.B. No. 2163, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2446

(EDU)

S.B. No. 2353, S.D. 1

"RELATING TO DISCRIMINATION IN EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2447

(EDU/GVO)

S.B. No. 2391, S.D. 1

"RELATING TO CHARTER SCHOOL GOVERNING BOARDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2448

(EDU)

S.B. No. 2261, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2449

(PSM/LBR)

S.B. No. 2429, S.D. 1

"RELATING TO GUARDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2450

(JDC/ETT)

S.B. No. 2887

"RELATING TO INTERNATIONAL AFFAIRS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2451

(JDC)

S.B. No. 2150, S.D. 1

"RELATING TO THE JUDICIARY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2452

(AEN/WTL)

S.B. No. 2845, S.D. 1

"RELATING TO FOOD SUSTAINABILITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2453

(AEN/HRE)

S.B. No. 2575, S.D. 1

"RELATING TO AGRICULTURAL FOOD PRODUCTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2454

(HOU)

S.B. No. 3034, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2455

(HOU/JDC)

S.B. No. 2755, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2456

(WTL/AEN)

S.B. No. 2911, S.D. 1

"RELATING TO ENVIRONMENTAL DUE DILIGENCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2457

(WTL/HOU)

S.B. No. 2425, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC LANDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2458

(HRE/JDC)

S.B. No. 2316

"PROPOSING AN AMENDMENT TO ARTICLE X, SECTION 6, OF THE HAWAII STATE CONSTITUTION, TO MODIFY THE APPOINTMENT PROCESS FOR THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2459

(HRE)

S.B. No. 2329, S.D. 1

"RELATING TO TUITION AT THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2460

(HRE/LBR)

S.B. No. 2356

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2461

(HRE)

S.B. No. 2475

"RELATING TO APPRENTICESHIPS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2462

(HRE/LBR)

S.B. No. 2585, S.D. 1

"RELATING TO COLLECTIVE BARGAINING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2463

(HRE/HMS)

S.B. No. 2596, S.D. 1

"RELATING TO SENIOR CITIZENS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2464

(HRE)

S.B. No. 3063

"RELATING TO AN ECONOMIC ANALYSIS OF BEACHES ON THE NORTH SHORE OF OAHU."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2465

(CPH)

S.B. No. 3008, S.D. 1

"RELATING TO PAYDAY LENDING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2466

(LBR)

S.B. No. 2189, S.D. 1

"RELATING TO VICTIM RIGHTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2467

(LBR)

S.B. No. 2333, S.D. 1

"RELATING TO RETIREMENT SAVINGS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2468

(GVO/HRE)

S.B. No. 2831, S.D. 1

"RELATING TO PROCUREMENT FOR THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2469

(JDC/ETT/HRE)

S.B. No. 3037

"RELATING TO INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2470

(HWN)

S.B. No. 1303, S.D. 1

"RELATING TO OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS ELECTIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2471

(HWN/PSM/AEN)

S.B. No. 2133, S.D. 1

"RELATING TO HAWAIIAN CULTURAL RESERVES"

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2472

(HWN/HOU)

S.B. No. 2424, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING FOR NATIVE HAWAIIANS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2473

(HWN)

S.B. No. 2557, S.D. 1

"RELATING TO HAWAIIAN HOME LAND BENEFICIARIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2474

(HWN/CPH)

S.B. No. 2717, S.D. 1

"RELATING TO CESSPOOLS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2475

(HWN)

S.B. No. 2863, S.D. 1

"RELATING TO THE PENAL CODE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2476

(HWN)

S.B. No. 2984, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAIIAN HOMES COMMISSION ACT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2477

(CPH/EDU)

S.B. No. 2655, S.D. 1

"RELATING TO PSYCHOLOGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2478

(CPH)

S.B. No. 2939, S.D. 1

"RELATING TO ENERGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2479

(CPH)

S.B. No. 2656, S.D. 1

"RELATING TO MEDICATION SYNCHRONIZATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2480

(PSM/GVO)

S.B. No. 3006, S.D. 1

"RELATING TO BUILDING CODES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2481

(PSM/WTL)

S.B. No. 2087, S.D. 1

"RELATING TO EMERGENCY RESCUE DEVICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2482

(LBR/HMS/GVO)

S.B. No. 2906

"RELATING TO THE GOVERNOR'S COORDINATOR ON HOMELESSNESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2483

(CPH)

S.B. No. 2488, S.D. 1

"RELATING TO MEDICAL CANNABIS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2484

(CPH)

S.B. No. 3104, S.D. 1

"RELATING TO PHARMACY BENEFIT MANAGERS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2485

(WTL)

S.B. No. 2052, S.D. 1

"RELATING TO FISHING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2486

(HMS)

S.B. No. 2749, S.D. 1

"RELATING TO CHILD SUPPORT GUIDELINES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2487

(HMS)

S.B. No. 2791, S.D. 1

"RELATING TO JUVENILE JUSTICE REFORM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2488

(HMS/HOU/CPH)

S.B. No. 2330, S.D. 1

"RELATING TO HOMELESS INDIVIDUALS WITH SEVERE MENTAL ILLNESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2489

(HMS/CPH/JDC)

S.B. No. 2586, S.D. 1

"RELATING TO CARE FACILITIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2490

(WTL/JDC)

S.B. No. 2079, S.D. 1

"RELATED TO SHARK AND RAY PROTECTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2491

(CPH)

S.B. No. 3053, S.D. 1

"RELATING TO EDIBLE CANNABIS PRODUCTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2492

(HWN/WTL/JDC)

S.B. No. 2136, S.D. 1

"RELATING TO INCREASING THE OFFICE OF HAWAIIAN AFFAIRS' PRO RATA SHARE OF PUBLIC LAND TRUST FUNDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2493

(HWN/HRE/JDC)

S.B. No. 2687, S.D. 1

"RELATING TO HAWAIIAN LANGUAGE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2494

(ETT/PSM/GVO)

S.B. No. 2702, S.D. 1

"RELATING TO DEVELOPMENT OF THE AEROSPACE INDUSTRY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2495

(ETT/CPH)

S.B. No. 2704, S.D. 1

"RELATING TO WIRELESS BROADBAND FACILITIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2496

(ETT)

S.B. No. 2224, S.D. 1

"RELATING TO TOURISM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2497

(ETT)

S.B. No. 2644, S.D. 1

"RELATING TO BROADBAND SERVICE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2498

(ETT/EDU)

S.B. No. 2879, S.D. 1

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2499

(EDU/WTL)

S.B. No. 2919, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC LIBRARIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2500

(EDU/HWN/HRE)

S.B. No. 2779, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII TEACHER STANDARDS BOARD."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2501

(EDU/HRE)

S.B. No. 2507, S.D. 1

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2502

(EDU/LBR/HMS)

S.B. No. 2905, S.D. 1

"RELATING TO ON-SITE EARLY CHILDHOOD FACILITIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2503

(AEN/WTL)

S.B. No. 2839, S.D. 1

"RELATING TO AGRICULTURAL ENTERPRISES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2504

(CPH)

S.B. No. 2651, S.D. 1

"RELATING TO MEDICAL CANNABIS DISPENSARIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2505

(LBR)

S.B. No. 2555, S.D. 1

"RELATING TO THE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2506

(CPH)

S.B. No. 2654, S.D. 1

"RELATING TO CHAPTER 245, HAWAII REVISED STATUTES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2507

(HOU/HMS)

S.B. No. 2989, S.D. 1

"RELATING TO HOMELESSNESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2508

(HOU/GVO)

S.B. No. 2525, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2509

(LBR)

S.B. No. 2990, S.D. 1

"RELATING TO FAMILY LEAVE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2510

(GVO)

S.B. No. 2601, S.D. 1

"RELATING TO PROCUREMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2511

(ETT/WTL)

S.B. No. 3058, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC LANDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2512

(WTL/AEN/GVO)

S.B. No. 3068, S.D. 1

"RELATING TO CLIMATE CHANGE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2513

(EDU/WTL)

S.B. No. 2237, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC SCHOOLS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2514

(GVO/HRE)

S.B. No. 2607, S.D. 1

"RELATING TO THE RESEARCH CORPORATION OF THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2515

(HRE)

S.B. No. 757, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2516

(HRE/JDC)

S.B. No. 2319, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII BOARD OF REGENTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2517

(HRE/ETT)

S.B. No. 2751, S.D. 1

"RELATING TO THE PACIFIC INTERNATIONAL SPACE CENTER FOR EXPLORATION SYSTEMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2518

(LBR)

S.B. No. 2363, S.D. 1

"RELATING TO JOB TRAINING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2519

(LBR)

S.B. No. 2870, S.D. 1

"RELATING TO INFORMATION PRACTICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2520

(HRE/WTL)

S.B. No. 3090, S.D. 1

"RELATING TO GOVERNMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2521

(48 Hrs. Notice)

(GVO)

S.B. No. 2055, S.D. 1

"RELATING TO THE EXECUTIVE BRANCH."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

A‘oa‘o A ‘Ae

ADVISE AND CONSENT

 

2389

 

Status & Testimony

WAM

G.M. No. 506

"Submitting for consideration and confirmation as the Director of the Department of Taxation, Gubernatorial Nominee, LINDA CHU TAKAYAMA, for a term to expire at noon on 12-03-2018."

 

 

 

 

 

 

2390

 

Status & Testimony

WAM

G.M. No. 536

"Submitting for consideration and confirmation as the Director of the Department of Budget and Finance, Gubernatorial Nominee, LAUREL A. JOHNSTON, for a term to expire at noon on 12-03-2018."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heluhelu ‘Ekolu

THIRD READING

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2346)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2931, S.D. 1

"RELATING TO DENTISTRY." - (CPH/JDC)

 

(Dentistry; Dentists; Continuing Education; Ethics; Board of Dental Examiners)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2388)

 

Prior Versions/Status & Testimony

H.B. No. 2600

"MAKING APPROPRIATIONS TO PROVIDE FOR THE EXPENSES OF THE LEGISLATURE, THE AUDITOR, THE LEGISLATIVE REFERENCE BUREAU, THE OMBUDSMAN, AND THE ETHICS COMMISSION." - (WAM)

 

(Legislative Appropriations)

 

 

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

TRE

2/21/2018 1:15 PM

225

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT