‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Umikumamāwalu

EIGHTEENTH DAY

 

14 Pepeluali 2018 - Po‘akolu - Hola 11:30 A.M.

February 14, 2018-Wednesday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: Nos. 7-8

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

G.M. No. 7

Letter dated February 5, 2018, transmitting proposed changes to the FY 19 Executive Supplemental Budget for the Departments of Accounting and General Services, Agriculture, the Attorney General, Budget and Finance, Health, Public Safety, and Transportation.

FILE

 

 

 

G.M. No. 8

Letter dated February 7, 2018, transmitting proposed changes to the FY 19 Executive Supplemental Budget for the Department of Health -- Hawaii Health Systems Corporation.

FILE


 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES: None

 

STANDING COMMITTEE REPORTS Nos. 2290-2346

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

 

2290

(AEN)

S.B. No. 2111

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2291

(AEN)

S.B. No. 2522

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2292

(TRE/PSM)

S.B. No. 2296

"RELATING TO METROPOLITAN PLANNING ORGANIZATIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2293

(TRE/PSM)

S.B. No. 3049

"RELATING TO MOTOR VEHICLES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2294

(TRE/PSM)

S.B. No. 2240

"RELATING TO VEHICLES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2295

(TRE/PSM)

S.B. No. 2210, S.D. 1

"RELATING TO VOTING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2296

(WTL)

S.B. No. 694, S.D. 1

"RELATING TO REAL PROPERTY TRANSACTIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2297

(WTL)

S.B. No. 3027, S.D. 1

"RELATING TO THE KAHO‘OLAWE ISLAND RESERVE COMMISSION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2298

(LBR)

S.B. No. 2220, S.D. 1

"RELATING TO EMPLOYMENT PRACTICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2299

(LBR)

S.B. No. 2244, S.D. 1

"RELATING TO WORKERS' COMPENSATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2300

(LBR)

S.B. No. 3106, S.D. 1

"RELATING TO INDEPENDENT CONTRACTORS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2301

(CPH/JDC)

S.B. No. 2060, S.D. 1

"RELATING TO CONDOMINIUMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2302

(LBR/JDC)

S.B. No. 2228, S.D. 1

"RELATING TO THE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2303

(LBR/JDC)

S.B. No. 2364, S.D. 1

"RELATING TO WORKERS' COMPENSATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2304

(LBR/TRE)

S.B. No. 2297

"RELATING TO ELECTRICAL CONTRACTORS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2305

(CPH)

S.B. No. 36, S.D. 1

"RELATING TO CONSUMER PROTECTION."

(Recommends recommittal to CPH)

 

 

 

 

 

 

2306

(LBR/CPH)

S.B. No. 2660

"RELATING TO MEDICAL COVERAGE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2307

(LBR/CPH)

S.B. No. 2375, S.D. 1

"RELATING TO TEMPORARY DISABILITY INSURANCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2308

(LBR/CPH)

S.B. No. 2358, S.D. 1

"RELATING TO WORKERS' COMPENSATION PRESCRIPTION DRUG REIMBURSEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2309

(ETT/TRE)

S.B. No. 3056, S.D. 1

"RELATING TO HYDROELECTRICITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2310

(ETT)

S.B. No. 2903

"RELATING TO THE HAWAII TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2311

(ETT)

S.B. No. 2904

"RELATING TO THE HAWAII TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2312

(ETT)

S.B. No. 3000, S.D. 1

"RELATING TO INNOVATION BUSINESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2313

(ETT)

S.B. No. 2902, S.D. 1

"RELATING TO TECHNOLOGY DEVELOPMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2314

(CPH)

S.B. No. 2811, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIFORM CONTROLLED SUBSTANCES ACT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2315

(ETT)

S.B. No. 2705, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2316

(ETT)

S.B. No. 2678, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2317

(ETT)

S.B. No. 2670, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2318

(ETT/PSM/TRE)

S.B. No. 3086

"RELATING TO ENERGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2319

(ETT/WTL/AEN)

S.B. No. 2972, S.D. 1

"RELATING TO LAND DEVELOPMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2320

(PSM/TRE)

S.B. No. 2738

"RELATING TO FOUND ELECTRONIC DEVICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2321

(PSM/HRE)

S.B. No. 2622

"RELATING TO SELECTIVE SERVICE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to LBR)

 

 

 

 

 

 

2322

(PSM/ETT)

S.B. No. 2703

"RELATING TO SPECIAL PURPOSE REVENUE BONDS TO ASSIST SPINLAUNCH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2323

(PSM/TRE)

S.B. No. 2479, S.D. 1

"RELATING TO ABANDONED VEHICLES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2324

(WTL)

S.B. No. 2635, S.D. 1

"RELATING TO MANDATORY VESSEL INSURANCE COVERAGE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2325

(WTL)

S.B. No. 2974, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIFORM CERTIFICATE OF TITLE FOR VESSELS ACT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2326

(CPH/HMS)

S.B. No. 2591, S.D. 1

"RELATING TO HEALTH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2327

(TRE/CPH)

S.B. No. 2915, S.D. 1

"RELATING TO MOTOR VEHICLES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2328

(TRE)

S.B. No. 2326, S.D. 1

"RELATING TO TOWING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2329

(TRE)

S.B. No. 2935, S.D. 1

"RELATING TO CONSUMER PROTECTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2330

(TRE)

S.B. No. 2019, S.D. 1

"RELATING TO BIOFUEL."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2331

(TRE)

S.B. No. 2099, S.D. 1

"RELATING TO TRANSPORTATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2332

(TRE)

S.B. No. 2955, S.D. 1

"RELATING TO ZERO-EMISSION VEHICLES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2333

(TRE)

S.B. No. 2826, S.D. 1

"RELATING TO HIGHWAY SAFETY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2334

(TRE)

S.B. No. 2668

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2335

(TRE)

S.B. No. 2183

"RELATING TO FIREWORKS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2336

(WTL/ETT/AEN)

S.B. No. 2977, S.D. 1

"RELATING TO GREENHOUSE GAS EMISSIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2337

(HOU/PSM)

S.B. No. 2377, S.D. 1

"RELATING TO PLANNED COMMUNITIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2338

(HOU/PSM)

S.B. No. 2417, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2339

(HOU/HMS)

S.B. No. 2872, S.D. 1

"RELATING TO HOMELESSNESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2340

(HRE/CPH)

S.B. No. 3097, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2341

(HRE/CPH)

S.B. No. 2877

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII CANCER CENTER."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2342

(HRE/CPH)

S.B. No. 2011

"RELATING TO MEDICAL CANNABIS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2343

(ETT/PSM)

S.B. No. 2885

"RELATING TO THE SMALL BUSINESS REGULATORY REVIEW BOARD."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2344

(ETT/CPH)

S.B. No. 2615, S.D. 1

"RELATING TO TRANSIENT ACCOMMODATIONS TAX."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2345

(ETT/CPH)

S.B. No. 2489, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2346

(48 Hrs. Notice)

(CPH/JDC)

S.B. No. 2931, S.D. 1

"RELATING TO DENTISTRY."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Heluhelu ‘Ekolu

THIRD READING

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2224)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2086, S.D. 1

"RELATING TO USE TAX." - (WAM)

 

(Use Tax; Liability; Reporting)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2225)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2484, S.D. 1

"RELATING TO ESTATE TAXES." - (WAM)

 

(Estate and Generation-Skipping Transfer Tax)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2226)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2506, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION." - (WAM)

 

(Hawaii Real Property Tax Law; Income Taxation; Nonresidents)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2227)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2211, S.D. 1

"RELATING TO CONCUSSIONS." - (HMS/CPH)

 

(Concussions; Youth; Athletics; Appropriation)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2228)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2013, S.D. 1

"RELATING TO CIVIL IDENTIFICATION." - (TRE/HMS)

 

(Civil Identification; Identification Renewal; Homebound Individuals)

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

AEN/WTL

2/14/2018 1:15 PM

224

ETT

2/14/2018 1:15 PM

414

TRE/CPH

2/14/2018 1:15 PM

225

WTL/AEN

2/14/2018 1:20 PM

224

TRE

2/14/2018 1:25 PM

225

AEN/HRE

2/14/2018 2:00 PM

224

AEN/CPH

2/14/2018 2:05 PM

224

EDU/LBR/HMS

2/14/2018 2:45 PM

229

WTL

2/14/2018 2:45 PM

224

EDU/HMS

2/14/2018 2:55 PM

229

PSM/WTL

2/14/2018 3:00 PM

224

EDU/WTL

2/14/2018 3:15 PM

229

HMS/HOU/CPH

2/14/2018 3:15 PM

016

HOU/HMS

2/14/2018 3:30 PM

016

HMS

2/14/2018 3:45 PM

016

HRE/WTL

2/14/2018 4:00 PM

224

CPH

2/15/2018 9:00 AM

229

HRE/WAM

2/15/2018 10:00 AM

211

WAM

2/15/2018 10:15 AM

211

ETT/WTL

2/15/2018 1:15 PM

414

HRE/ETT

2/15/2018 1:20 PM

414

HOU/GVO

2/15/2018 2:45 PM

225

LBR/JDC

2/15/2018 2:45 PM

229

WTL/AEN/GVO

2/15/2018 2:50 PM

224

CPH

2/20/2018 10:00 AM

229

CPH/HMS

2/20/2018 10:00 AM

229

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT