‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Umikumamāhiku

SEVENTEENTH DAY

 

13 Pepeluali 2018 - Po‘alua - Hola 11:30 A.M.

February 13, 2018-Tuesday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: Nos. 561-562

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

G.M. No. 561

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, CLIFFORD KAPONO, for a term to expire 06-30-2018.

HWN

 

 

 

G.M. No. 562

Submitting for consideration and confirmation to the Island Burial Council, Island of Hawai'i, Gubernatorial Nominee, CLIFFORD KAPONO, for a term to expire 06-30-2022.

HWN

 

 

 

 

 

 


 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES: None

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2238-2289

 

2238

(AEN/WTL)

S.B. No. 2645, S.D. 1

"RELATING TO THE ENVIRONMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2239

(AEN/WTL)

S.B. No. 2559, S.D. 1

"RELATING TO INVASIVE SPECIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2240

(AEN/WTL)

S.B. No. 2084

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2241

(AEN/HRE)

S.B. No. 2069

"RELATING TO ‘ULU."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2242

(ETT/EDU/HRE)

S.B. No. 2523

"RELATING TO ECONOMIC DEVELOPMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2243

(ETT/WTL/PSM)

S.B. No. 2446, S.D. 1

"RELATING TO VISITOR IMPACTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2244

(ETT/WTL)

S.B. No. 3038, S.D. 1

"RELATING TO THE TRANSIENT ACCOMMODATIONS TAX."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2245

(HOU/PSM)

S.B. No. 2594, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2246

(HOU)

S.B. No. 2421, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2247

(HOU/PSM)

S.B. No. 2951

"RELATING TO THE HAWAII COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2248

(GVO)

S.B. No. 2257

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2249

(GVO)

S.B. No. 3092

"RELATING TO OPEN GOVERNMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2250

(CPH)

S.B. No. 3107

"RELATING TO CHRONIC HEALTH CONDITIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2251

(CPH)

S.B. No. 2773, S.D. 1

"RELATING TO THIRD PARTY ADMINISTRATORS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2252

(CPH)

S.B. No. 2188, S.D. 1

"RELATING TO THE CONVEYANCE TAX."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2253

(CPH)

S.B. No. 2056, S.D. 1

"RELATING TO HEALTH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2254

(JDC)

S.B. No. 2897, S.D. 1

"RELATING TO THE HONOLULU BIENNIAL INTERNATIONAL ARTS EXHIBITION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2255

(JDC)

S.B. No. 2205

"RELATING TO THE STATE FOUNDATION ON CULTURE AND THE ARTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2256

(PSM/JDC)

S.B. No. 2173

"MAKING AN APPROPRIATION TO THE DEPARTMENT OF THE PROSECUTING ATTORNEY OF THE CITY AND COUNTY OF HONOLULU."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2257

(PSM/JDC)

S.B. No. 2196

"RELATING TO ANIMALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2258

(PSM)

S.B. No. 2343, S.D. 1

"RELATING TO DOMESTIC VIOLENCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2259

(HMS)

S.B. No. 2303

"RELATING TO YOUTH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2260

(HMS)

S.B. No. 2089

"RELATING TO A YOUTH COMMISSION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2261

(HMS)

S.B. No. 2302

"RELATING TO YOUTH HOMELESSNESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2262

(HMS)

S.B. No. 3028

"RELATING TO CHILD SUPPORT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2263

(HMS)

S.B. No. 2097

"RELATING TO CHILD SAFETY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2264

(HMS)

S.B. No. 2663, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2265

(HMS)

S.B. No. 2662, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2266

(HMS)

S.B. No. 2050, S.D. 1

"RELATING TO PERSONS WITH DISABILITIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2267

(HMS)

S.B. No. 2875, S.D. 1

"RELATING TO CHILD CARE PROVIDERS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2268

(HMS)

S.B. No. 2539, S.D. 1

"RELATING TO CHILD CARE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2269

(HMS)

S.B. No. 2793, S.D. 1

"RELATING TO POVERTY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2270

(HMS)

S.B. No. 2788, S.D. 1

"RELATING TO HEALTH ANALYTICS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2271

(CPH/PSM)

S.B. No. 2006, S.D. 1

"RELATING TO FIRE SAFETY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2272

(CPH/PSM)

S.B. No. 2718, S.D. 1

"RELATING TO CANNABIS FOR MEDICAL USE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2273

(CPH)

S.B. No. 2650, S.D. 1

"RELATING TO MOVIE THEATERS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2274

(CPH)

S.B. No. 2772, S.D. 1

"RELATING TO MONEY TRANSMITTERS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2275

(CPH)

S.B. No. 2054

"RELATING TO CONDOMINIUMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2276

(CPH)

S.B. No. 2959

"RELATING TO CONDOMINIUMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2277

(CPH)

S.B. No. 2924, S.D. 1

"RELATING TO HEALTH INSURANCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2278

(48 Hrs. Notice)

(CPH/HMS)

S.B. No. 2796, S.D. 1

"RELATING TO THE POLICY ADVISORY BOARD FOR ELDER AFFAIRS."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2279

(EDU)

S.B. No. 2665

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2280

(EDU)

S.B. No. 3070, S.D. 1

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2281

(EDU)

S.B. No. 2226, S.D. 1

"RELATING TO PRESCHOOL EDUCATOR TRAINING REQUIREMENTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2282

(EDU)

S.B. No. 2070, S.D. 1

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2283

(EDU)

S.B. No. 2051, S.D. 1

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2284

(EDU)

S.B. No. 2780, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC LIBRARIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2285

(EDU)

S.B. No. 2781, S.D. 1

"RELATING TO THE INCOME CHECK-OFF."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2286

(LBR)

S.B. No. 2372, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII LABOR RELATIONS BOARD."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2287

(LBR)

S.B. No. 2288, S.D. 1

"RELATING TO FAIR SCHEDULING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2288

(JDC)

S.B. No. 2204

"RELATING TO THE FIFTIETH ANNIVERSARY OF THE HAWAII STATE CAPITOL."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2289

(JDC)

S.B. No. 2896

"RELATING TO THE 150TH ANNIVERSARY OF THE FIRST ARRIVAL OF JAPANESE EMIGRANTS TO HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Heluhelu ‘Ekolu

THIRD READING

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2222)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2380

"RELATING TO THE BOARD OF EDUCATION." - (EDU/LBR)

 

(Board of Education; Membership; Public School Teacher Representative)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2223)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 937

"RELATING TO GENERAL OBLIGATION BOND PREMIUMS." - (WAM)

 

(General Obligation Bond Premiums)

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

HRE/HMS

2/13/2018 1:15 PM

224

HWN/CPH

2/13/2018 1:15 PM

016

LBR/PSM

2/13/2018 1:15 PM

229

PSM/LBR

2/13/2018 1:15 PM

229

EDU/HRE

2/13/2018 1:20 PM

224

HRE

2/13/2018 1:25 PM

224

GVO/HRE

2/13/2018 1:30 PM

224

HWN

2/13/2018 1:30 PM

016

EDU/HWN/HRE

2/13/2018 2:00 PM

224

PSM/HMS

2/13/2018 2:00 PM

229

HRE

2/13/2018 2:05 PM

224

PSM

2/13/2018 2:05 PM

229

GVO/AEN/CPH

2/13/2018 2:45 PM

224

HOU/JDC

2/13/2018 2:45 PM

225

HRE/LBR

2/13/2018 2:45 PM

229

GVO/CPH

2/13/2018 2:50 PM

224

HOU

2/13/2018 2:50 PM

225

GVO

2/13/2018 2:55 PM

224

HOU/WTL/TRE

2/13/2018 3:00 PM

225

LBR

2/13/2018 3:00 PM

229

WTL/HOU

2/13/2018 3:10 PM

225

HOU

2/13/2018 3:15 PM

225

CPH

2/14/2018 9:00 AM

229

CPH/EDU

2/14/2018 9:30 AM

229

HRE/JDC

2/14/2018 10:00 AM

016

WAM

2/14/2018 10:00 AM

211

JDC/ETT/HRE

2/14/2018 10:15 AM

016

JDC/ETT

2/14/2018 10:20 AM

016

JDC

2/14/2018 10:25 AM

016

AEN/WTL

2/14/2018 1:15 PM

224

ETT

2/14/2018 1:15 PM

414

TRE/CPH

2/14/2018 1:15 PM

225

TRE

2/14/2018 1:20 PM

225

WTL/AEN

2/14/2018 1:20 PM

224

TRE

2/14/2018 1:25 PM

225

AEN/HRE

2/14/2018 2:00 PM

224

AEN/CPH

2/14/2018 2:05 PM

224

EDU/LBR/HMS

2/14/2018 2:45 PM

229

WTL

2/14/2018 2:45 PM

224

EDU/HMS

2/14/2018 2:55 PM

229

PSM/WTL

2/14/2018 3:00 PM

224

EDU/WTL

2/14/2018 3:15 PM

229

HMS/HOU/CPH

2/14/2018 3:15 PM

016

HOU/HMS

2/14/2018 3:30 PM

016

HMS

2/14/2018 3:45 PM

016

HRE/WTL

2/14/2018 4:00 PM

224

CPH

2/15/2018 9:00 AM

229

HRE/WAM

2/15/2018 10:00 AM

211

ETT/WTL

2/15/2018 1:15 PM

414

HRE/ETT

2/15/2018 1:20 PM

414

HOU/GVO

2/15/2018 2:45 PM

225

LBR/JDC

2/15/2018 2:45 PM

229

WTL/AEN/GVO

2/15/2018 2:50 PM

224

CPH

2/20/2018 10:00 AM

229

CPH/HMS

2/20/2018 10:00 AM

229

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT