‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Umikumamāono

SIXTEENTH DAY

 

12 Pepeluali 2018 - Po‘akahi - Hola 11:30 A.M.

February 12, 2018-Monday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR:  Nos. 538-560

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

G.M. No. 538

Submitting for consideration and confirmation to the Medical Advisory Board, Gubernatorial Nominee, ANTHONY KATRAS, for a term to expire 06-30-2021.

TRE

 

 

 

G.M. No. 539

Submitting for consideration and confirmation to the Medical Advisory Board, Gubernatorial Nominee, JUDY KOVELL, for a term to expire 06-30-2021.

TRE

 

 

 


G.M. No. 540

Submitting for consideration and confirmation to the Board of Taxation Review, 1st Taxation District (O'ahu), Gubernatorial Nominee, FRANCIS IMADA, for a term to expire 06-30-2019.

WAM

 

 

 

G.M. No. 541

Submitting for consideration and confirmation to the Hoisting Machine Operators Advisory Board, Gubernatorial Nominee, DON BAILEY, for a term to expire 06-30-2021.

LBR

 

 

 

G.M. No. 542

Submitting for consideration and confirmation to the Kāne'ohe Bay Regional Council, Gubernatorial Nominee, MAURICE RADKE, for a term to expire 06-30-2021.

WTL

 

 

 

G.M. No. 543

Submitting for consideration and confirmation to the Center for Nursing Advisory Board, Gubernatorial Nominee, KECIA KELLY, for a term to expire 06-30-2021.

HRE

 

 

 

G.M. No. 544

Submitting for consideration and confirmation to the Center for Nursing Advisory Board, Gubernatorial Nominee, ANNE SCHARNHORST, for a term to expire 06-30-2021.

HRE

 

 

 

G.M. No. 545

Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Medical Education Council, Gubernatorial Nominee, LISA RANTZ, for a term to expire 06-30-2021.

HRE

 

 

 

G.M. No. 546

Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Medical Education Council, Gubernatorial Nominee, WILLIAM DUBBS, for a term to expire 06-30-2019.

HRE

 

 

 

G.M. No. 547

Submitting for consideration and confirmation to the Language Access Advisory Council, Gubernatorial Nominee, MARIA ARSUAGA, for a term to expire 06-30-2021.

CPH

 

 

 

G.M. No. 548

Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Hawai'i Service Area Board, Gubernatorial Nominee, CARMEN BOWMAN, for a term to expire 06-30-2020.

CPH

 

 

 

G.M. No. 549

Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Hawai'i Service Area Board, Gubernatorial Nominee, CAROL MATAYOSHI, for a term to expire 06-30-2018.

CPH

 

 

 

G.M. No. 550

Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Hawai'i Service Area Board, Gubernatorial Nominee, CAROL MATAYOSHI, for a term to expire 06-30-2022.

CPH

 

 

 

G.M. No. 551

Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Maui Service Area Board, Gubernatorial Nominee, TARA BERRY, for a term to expire 06-30-2020.

CPH

 

 

 

G.M. No. 552

Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, Maui Service Area Board, Gubernatorial Nominee, DANIELLE BERGAN, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 553

Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, O'ahu Service Area Board, Gubernatorial Nominee, SHIRLEY DAVENPORT, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 554

Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, O'ahu Service Area Board, Gubernatorial Nominee, RANDOLPH HACK, for a term to expire 06-30-2018.

CPH

 

 

 

G.M. No. 555

Submitting for consideration and confirmation to the Mental Health & Substance Abuse, O'ahu Service Area Board, Gubernatorial Nominee, RANDOLPH HACK, for a term to expire 06-30-2022.

CPH

 

 

 

G.M. No. 556

Submitting for consideration and confirmation to the Policy Advisory Board for Elder Affairs, Gubernatorial Nominee, KIPUKAI KUALII, for a term to expire 06-30-2021.

CPH

 

 

 

G.M. No. 557

Submitting for consideration and confirmation to the Policy Advisory Board for Elder Affairs, Gubernatorial Nominee, KATHLEEN WYATT, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 558

Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Developmental Disabilities, Gubernatorial Nominee, NOELLA KONG, for a term to expire 06-30-2020.

CPH

 

 

 

G.M. No. 559

Submitting for consideration and confirmation to the State Council on Mental Health, Gubernatorial Nominee, TIMOTHY LINO, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 560

Submitting for consideration and confirmation to the Statewide Health Coordinating Council, Gubernatorial Nominee, JOANNE KEALOHA, for a term to expire 06-30-2021.

CPH

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES: None

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2184-2237

 

2184

(HOU)

S.B. No. 2497

"RELATING TO THE HAWAII PUBLIC HOUSING AUTHORITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2185

(HOU)

S.B. No. 2531

"RELATING TO THE ISSUANCE OF SPECIAL PURPOSE REVENUE BONDS TO ASSIST WITH SPRINKLER RETROFITS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2186

(HOU)

S.B. No. 2007, S.D. 1

"RELATING TO THE HOUSELESS BILL OF RIGHTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2187

(HOU)

S.B. No. 2784, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII PUBLIC HOUSING AUTHORITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2188

(HOU)

S.B. No. 2786, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII PUBLIC HOUSING AUTHORITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2189

(HOU)

S.B. No. 2856, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2190

(HOU)

S.B. No. 2969, S.D. 1

"RELATING TO SPECIAL MANAGEMENT AREAS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WTL)

 

 

 

 

 

 

2191

(CPH)

S.B. No. 2491, S.D. 1

"RELATING TO HEALTH CARE WORKERS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2192

(CPH/PSM)

S.B. No. 2299, S.D. 1

"RELATING TO NATUROPATHIC MEDICINE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2193

(CPH/PSM)

S.B. No. 2741, S.D. 1

"RELATING TO COVERED OFFENDER REGISTRATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2194

(EDU/LBR)

S.B. No. 2242, S.D. 1

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2195

(EDU/LBR)

S.B. No. 2368, S.D. 1

"RELATING TO EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2196

(EDU)

S.B. No. 2381, S.D. 1

"RELATING TO SCHOOL CLOSURES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2197

(EDU)

S.B. No. 2239, S.D. 1

"RELATING TO COLLEGE PLACEMENT EXAMINATION FEES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2198

(EDU)

S.B. No. 2083

"RELATING TO AFTER-SCHOOL PROGRAMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2199

(LBR/JDC)

S.B. No. 2801, S.D. 1

"RELATING TO THE DEPARTMENT OF LABOR AND INDUSTRIAL RELATIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2200

(LBR/JDC)

S.B. No. 2351

"RELATING TO EQUAL PAY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2201

(LBR/JDC)

S.B. No. 2805

"RELATING TO THE HAWAII CIVIL RIGHTS COMMISSION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2202

(LBR/JDC)

S.B. No. 2746, S.D. 1

"RELATING TO INCOME WITHHOLDING FOR CHILD SUPPORT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2203

(CPH/JDC)

S.B. No. 2304, S.D. 1

"RELATING TO TOBACCO."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2204

(CPH)

S.B. No. 2464, S.D. 1

"RELATING TO CRIME."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2205

(CPH)

S.B. No. 2775, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII HEALTH INSURANCE GUARANTY ASSOCIATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2206

(GVO/ETT)

S.B. No. 2454, S.D. 1

"RELATING TO ELECTRONIC EAVESDROPPING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2207

(GVO/LBR)

S.B. No. 2598, S.D. 1

"RELATING TO SALARY OVERPAYMENTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2208

(GVO/LBR)

S.B. No. 2913

"RELATING TO PROCUREMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2209

(GVO/LBR)

S.B. No. 3100

"RELATING TO THE STRUCTURE OF GOVERNMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2210

(LBR/EDU)

S.B. No. 2042, S.D. 2

"RELATING TO COLLECTIVE BARGAINING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2211

(HRE)

S.B. No. 2328, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAI‘I."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2212

(HRE/TRE)

S.B. No. 2832, S.D. 1

"RELATING TO ENERGY AT THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2213

(PSM/HOU)

S.B. No. 2157, S.D. 1

"RELATING TO AUTOMATIC FIRE SUPPRESSION SYSTEMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2214

(PSM/AEN)

S.B. No. 3032, S.D. 1

"RELATING TO CONDOMINIUM PROPERTY REGIMES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2215

(PSM/CPH)

S.B. No. 2818

"RELATING TO THE UNIFORM CONTROLLED SUBSTANCES ACT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2216

(HMS)

S.B. No. 2309

"RELATING TO THE EARNED INCOME TAX CREDIT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2217

(HMS/CPH)

S.B. No. 2502

"RELATING TO MOBILE CLINICS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2218

(HMS/PSM)

S.B. No. 2305

"RELATING TO INCARCERATED PARENTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2219

(WTL)

S.B. No. 2286, S.D. 1

"RELATING TO STATE SMALL BOAT HARBORS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2220

(WTL)

S.B. No. 2867, S.D. 1

"RELATING TO THE DEPARTMENT OF LAND AND NATURAL RESOURCES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2221

(WTL)

S.B. No. 2995, S.D. 1

"RELATING TO THE DIVISION OF CONSERVATION AND RESOURCES ENFORCEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2222

(One Day Notice)

(EDU/LBR)

S.B. No. 2380

"RELATING TO THE BOARD OF EDUCATION."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2223

(One Day Notice)

(WAM)

S.B. No. 937

"RELATING TO GENERAL OBLIGATION BOND PREMIUMS."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2224

(48 Hrs. Notice)

(WAM)

S.B. No. 2086, S.D. 1

"RELATING TO USE TAX."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2225

(48 Hrs. Notice)

(WAM)

S.B. No. 2484, S.D. 1

"RELATING TO ESTATE TAXES."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2226

(48 Hrs. Notice)

(WAM)

S.B. No. 2506, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2227

(48 Hrs. Notice)

(HMS/CPH)

S.B. No. 2211, S.D. 1

"RELATING TO CONCUSSIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2228

(48 Hrs. Notice)

(TRE/HMS)

S.B. No. 2013, S.D. 1

"RELATING TO CIVIL IDENTIFICATION."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2229

(TRE)

S.B. No. 2888

"RELATING TO THE PAIA BYPASS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2230

(TRE)

S.B. No. 2551

"RELATED TO RESISTING AN ORDER TO STOP A MOTOR VEHICLE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2231

(TRE)

S.B. No. 2256

"RELATING TO HIGHWAY BEAUTIFICATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2232

(TRE)

S.B. No. 2715

"RELATING TO THE ISSUANCE OF SPECIAL PURPOSE REVENUE BONDS TO ASSIST A SEAWATER AIR CONDITIONING PROJECT IN HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2233

(TRE)

S.B. No. 2004

"RELATING TO INSTALLATION OF A SIGNALIZED CROSSWALK ON VINEYARD BOULEVARD."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2234

(TRE)

S.B. No. 2684, S.D. 1

"RELATING TO THE STATEWIDE TRAFFIC CODE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2235

(TRE)

S.B. No. 2828, S.D. 1

"RELATING TO MOTOR VEHICLE INSPECTIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2236

(TRE)

S.B. No. 2854

"RELATING TO MOPEDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2237

(CPH/JDC)

S.B. No. 2747, S.D. 1

"RELATING TO NONPROFIT CORPORATIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

 

A‘oa‘o A ‘Ae

ADVISE AND CONSENT

 

2183

 

Status & Testimony

LBR

G.M. No. 537

"Submitting for consideration and confirmation as the Director of the Department of Labor and Industrial Relations, Gubernatorial Nominee, LEONARD HOSHIJO, for a term to expire at noon on 12-03-2018."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heluhelu ‘Ekolu

THIRD READING

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2109)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 461, S.D. 1

"RELATING TO CLASS C FELONIES." - (JDC)

 

(Office of Elections Package; Elections; Voter Registration; Applications; Acknowledgments)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2110)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2142, S.D. 1

"RELATING TO LOBBYISTS." - (JDC)

 

(State Ethics Commission Package; Lobbyists; Administrative Fines; Settlement Agreement)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2111)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2174, S.D. 1

"RELATING TO MATERIAL WITNESS ORDERS." - (JDC)

 

(Honolulu Prosecuting Attorney Package; Material Witness Orders; Courts)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2157)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2582, S.D. 1

"RELATING TO EXTENDED TERMS OF IMPRISONMENT." - (JDC)

 

(Negligent Homicide; Extended Term of Imprisonment)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2158)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2344, S.D. 1

"RELATING TO AUTOMATIC RESTRAINING ORDERS." - (JDC)

 

(Automatic Restraining Orders; Annulment; Divorce; Separation)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2159)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2397, S.D. 1

"RELATING TO TELECOMMUTING." - (LBR/ETT)

 

(Telecommuting Task Force; Department of Human Resources Development)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2160)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2145, S.D. 1

"RELATING TO VACANCIES." - (JDC)

 

(Office of Elections Package; State Senate; Vacancy)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2161)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2180, S.D. 1

"RELATING TO LESSER INCLUDED OFFENSES." - (JDC)

 

(Honolulu Prosecuting Attorney Package; Criminal Procedure; Crimes)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2162)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2691, S.D. 1

"RELATING TO BOARD MEETINGS." - (JDC)

 

(State Agencies; Boards; Public Meetings; Copy of Notice; Electronic Mail)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2163)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2745, S.D. 1

"RELATING TO CONFIDENTIAL PERSONAL INFORMATION." - (JDC)

 

(Confidential Personal Information; Definition)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2164)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2963, S.D. 1

"RELATING TO TRANSIENT ACCOMMODATIONS." - (WAM/ETT)

 

(Taxation; Transient Accommodations Tax; Amnesty; Vacation Rentals; Brokers; Tax Collection Agents; General Excise Tax)

 

 

 

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

CPH/AEN

2/12/2018 1:15 PM

224

ETT/EDU

2/12/2018 1:15 PM

414

HRE/WTL

2/12/2018 1:15 PM

Auditorium

AEN/CPH

2/12/2018 1:20 PM

224

ETT

2/12/2018 1:30 PM

414

ETT/CPH

2/12/2018 1:45 PM

414

CPH/HMS

2/12/2018 2:45 PM

016

EDU

2/12/2018 2:45 PM

229

EDU

2/12/2018 2:50 PM

229

LBR/HMS

2/12/2018 2:50 PM

016

HMS

2/12/2018 3:00 PM

016

CPH

2/13/2018 9:00 AM

229

JDC/TRE

2/13/2018 9:30 AM

016

TRE/JDC

2/13/2018 9:30 AM

016

HWN/HOU

2/13/2018 10:00 AM

225

JDC

2/13/2018 10:00 AM

016

WAM

2/13/2018 10:00 AM

211

WAM

2/13/2018 10:15 AM

211

WAM

2/13/2018 10:30 AM

211

HRE/HMS

2/13/2018 1:15 PM

224

HWN/CPH

2/13/2018 1:15 PM

016

LBR/PSM

2/13/2018 1:15 PM

229

PSM/LBR

2/13/2018 1:15 PM

229

EDU/HRE

2/13/2018 1:20 PM

224

HRE

2/13/2018 1:25 PM

224

GVO/HRE

2/13/2018 1:30 PM

224

HWN

2/13/2018 1:30 PM

016

EDU/HWN/HRE

2/13/2018 2:00 PM

224

PSM/HMS

2/13/2018 2:00 PM

229

HRE

2/13/2018 2:05 PM

224

PSM

2/13/2018 2:05 PM

229

GVO/AEN/CPH

2/13/2018 2:45 PM

224

HOU/JDC

2/13/2018 2:45 PM

225

HRE/LBR

2/13/2018 2:45 PM

229

GVO/CPH

2/13/2018 2:50 PM

224

HOU

2/13/2018 2:50 PM

225

GVO

2/13/2018 2:55 PM

224

HOU/WTL/TRE

2/13/2018 3:00 PM

225

LBR

2/13/2018 3:00 PM

229

WTL/HOU

2/13/2018 3:10 PM

225

HOU

2/13/2018 3:15 PM

225

CPH

2/14/2018 9:00 AM

229

CPH/EDU

2/14/2018 9:30 AM

229

HRE/JDC

2/14/2018 10:00 AM

016

WAM

2/14/2018 10:00 AM

211

JDC/ETT/HRE

2/14/2018 10:15 AM

016

JDC/ETT

2/14/2018 10:20 AM

016

JDC

2/14/2018 10:25 AM

016

AEN/WTL

2/14/2018 1:15 PM

224

ETT

2/14/2018 1:15 PM

414

TRE/CPH

2/14/2018 1:15 PM

225

TRE

2/14/2018 1:20 PM

225

WTL/AEN

2/14/2018 1:20 PM

224

TRE

2/14/2018 1:25 PM

225

AEN/HRE

2/14/2018 2:00 PM

224

EDU/LBR/HMS

2/14/2018 2:45 PM

229

WTL

2/14/2018 2:45 PM

224

EDU/HMS

2/14/2018 2:55 PM

229

PSM/WTL

2/14/2018 3:00 PM

224

EDU/WTL

2/14/2018 3:15 PM

229

HMS/HOU/CPH

2/14/2018 3:15 PM

016

HOU/HMS

2/14/2018 3:30 PM

016

CPH

2/15/2018 9:00 AM

229

HRE/WAM

2/15/2018 10:00 AM

211

ETT/WTL

2/15/2018 1:15 PM

414

HOU/GVO

2/15/2018 2:45 PM

225

CPH

2/20/2018 10:00 AM

229

CPH/HMS

2/20/2018 10:00 AM

229

 

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT