‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Umikumamālima

FIFTEENTH DAY

 

9 Pepeluali 2018 - Po‘alima - Hola 11:30 A.M.

February 9, 2018-Friday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘olauna Ma Ka ‘Ākoakoa Nui

 

RECOGNIZING AND CONGRATULATING KALANI VIERRA AND KRYSTL APELES ON BECOMING THE 11TH ANNUAL 2017 INTERNATIONAL TANDEM SURFING ASSOCIATION CHAMPIONS.  (Senator Kouchi)

 

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None


 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES:                       Senate Concurrent Resolution No. 29

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2112-2183

 

2112

(CPH/HMS)

S.B. No. 2988, S.D. 1

"RELATING TO KUPUNA CARE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2113

(LBR)

S.B. No. 2367, S.D. 1

"RELATING TO OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2114

(LBR)

S.B. No. 2803, S.D. 1

"RELATING TO BOILER AND ELEVATOR SAFETY LAW."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2115

(LBR)

S.B. No. 2767, S.D. 1

"RELATING TO THE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2116

(LBR)

S.B. No. 2734, S.D. 1

"RELATING TO EMPLOYEE'S DESIGNATION OF BENEFICIARY FORM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2117

(LBR)

S.B. No. 2761, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII EMPLOYER-UNION HEALTH BENEFITS TRUST FUND DEFINITION OF "DEPENDENT-BENEFICIARY"."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2118

(LBR)

S.B. No. 2764, S.D. 1

"RELATING TO THE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2119

(LBR)

S.B. No. 2766, S.D. 1

"RELATING TO THE EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2120

(LBR)

S.B. No. 2994

"RELATING TO PUBLIC SAFETY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2121

(HMS/CPH)

S.B. No. 2108

"RELATING TO HEALTH CARE ASSISTANCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2122

(HMS)

S.B. No. 2276

"RELATING TO CHILD WELFARE SERVICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2123

(HMS)

S.B. No. 2477

"RELATING TO NONREPORTING ON CHILD ABUSE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2124

(HMS)

S.B. No. 2536

"RELATING TO HUMAN SERVICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2125

(HMS)

S.B. No. 2605

"RELATING TO ASSAULT AGAINST A CHILD IN A CHILD CARE FACILITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2126

(HOU/CPH/HMS)

S.B. No. 2401, S.D. 1

"RELATING TO HOMELESSNESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2127

(JDC/LBR)

S.B. No. 2177, S.D. 1

"RELATING TO COLLECTION OF RESTITUTION FOR CRIME VICTIMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2128

(JDC)

S.B. No. 2666, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2129

(JDC)

S.B. No. 2671, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2130

(JDC)

S.B. No. 2677, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2131

(JDC)

S.B. No. 2908, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII INTERNET CRIMES AGAINST CHILDREN TASK FORCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2132

(AEN/HRE)

S.B. No. 2894, S.D. 1

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2133

(AEN/HRE)

S.B. No. 2124

"RELATING TO INVASIVE SPECIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2134

(AEN/LBR)

S.B. No. 2563

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2135

(TRE)

S.B. No. 2122, S.D. 1

"RELATING TO ELECTRIC VEHICLES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2136

(TRE)

S.B. No. 2255

"RELATING TO THE CENTRAL MAUI TRANSIT HUB."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2137

(TRE)

S.B. No. 2245

"RELATING TO TRANSPORTATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2138

(TRE)

S.B. No. 2100, S.D. 1

"RELATING TO RENEWABLE ENERGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2139

(TRE)

S.B. No. 2528

"RELATING TO DRIVER'S LICENSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2140

(TRE)

S.B. No. 2101, S.D. 1

"RELATING TO RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2141

(WTL)

S.B. No. 2672, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2142

(WTL)

S.B. No. 2675, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2143

(WTL)

S.B. No. 2676, S.D. 1

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2144

(WTL)

S.B. No. 2331, S.D. 1

"RELATING TO TRAILS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2145

(WTL)

S.B. No. 2561, S.D. 1

"RELATING TO THE HAWAII ASSOCIATION OF CONSERVATION DISTRICTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2146

(WTL)

H.B. No. 1270, H.D.  1, S.D. 1

"RELATING TO LAND ACQUISITION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2147

(HRE/HWN)

S.B. No. 2320, S.D. 1

"RELATING TO AN UNDERGRADUATE HEALTH SCIENCES ACADEMY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2148

(HRE/AEN)

S.B. No. 2075

"RELATING TO THE SUSTAINABLE AND ORGANIC AGRICULTURE PROGRAM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2149

(CPH)

S.B. No. 2494, S.D. 1

"RELATING TO ELEVATOR MECHANICS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2150

(CPH)

S.B. No. 2493, S.D. 1

"RELATING TO INSURANCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2151

(CPH)

S.B. No. 2354, S.D. 1

"RELATING TO INTIMATE PARTNER VIOLENCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2152

(CPH)

S.B. No. 2511, S.D. 1

"RELATING TO LANGUAGE ACCESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2153

(JDC/CPH)

S.B. No. 2890, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2154

(TRE)

S.B. No. 2996, S.D. 1

"RELATING TO AN AIRPORTS CORPORATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2155

(TRE)

S.B. No. 2529

"RELATING TO BICYCLES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2156

(TRE)

S.B. No. 80, S.D. 1

"RELATING TO TRANSPORTATION."

(Recommends recommittal to TRE)

 

 

 

 

 

 

2157

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

S.B. No. 2582, S.D. 1

"RELATING TO EXTENDED TERMS OF IMPRISONMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2158

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

S.B. No. 2344, S.D. 1

"RELATING TO AUTOMATIC RESTRAINING ORDERS."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2159

(48 Hrs. Notice)

(LBR/ETT)

S.B. No. 2397, S.D. 1

"RELATING TO TELECOMMUTING."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2160

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

S.B. No. 2145, S.D. 1

"RELATING TO VACANCIES."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2161

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

S.B. No. 2180, S.D. 1

"RELATING TO LESSER INCLUDED OFFENSES."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2162

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

S.B. No. 2691, S.D. 1

"RELATING TO BOARD MEETINGS."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2163

(48 Hrs. Notice)

(JDC)

S.B. No. 2745, S.D. 1

"RELATING TO CONFIDENTIAL PERSONAL INFORMATION."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2164

(48 Hrs. Notice)

(WAM/ETT)

S.B. No. 2963, S.D. 1

"RELATING TO TRANSIENT ACCOMMODATIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and placement on the calendar for Third Reading)

 

 

 

 

 

 

2165

(PSM)

S.B. No. 2436, S.D. 1

"RELATING TO FIREARMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2166

(PSM)

S.B. No. 2290, S.D. 1

"RELATING TO LAW ENFORCEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2167

(PSM)

S.B. No. 2347, S.D. 1

"RELATING TO POLICE DEPARTMENTS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2168

(PSM)

S.B. No. 2858, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC SAFETY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2169

(PSM)

S.B. No. 2861, S.D. 1

"RELATING TO PUBLIC SAFETY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2170

(PSM)

S.B. No. 2962, S.D. 1

"RELATING TO DIVORCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2171

(PSM/HOU)

S.B. No. 2758, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2172

(PSM/CPH)

S.B. No. 2817

"RELATING TO CRIME VICTIM COMPENSATION FOR MENTAL HEALTH SERVICES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2173

(PSM)

S.B. No. 2777

"RELATING TO THE NATIONAL GUARD."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2174

(PSM)

S.B. No. 2778

"RELATING TO THE CHARGEABLE TRANSIENT QUARTERS REVOLVING FUND."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2175

(PSM)

S.B. No. 2852

"RELATING TO THE WEED AND SEED STRATEGY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2176

(PSM)

S.B. No. 3083

"RELATING TO EMERGENCY MANAGEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2177

(PSM)

S.B. No. 2046

"RELATING TO FIREARMS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2178

(PSM)

S.B. No. 2058

"RELATING TO PRIVATE DETECTIVES AND GUARDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2179

(PSM)

S.B. No. 2184

"RELATING TO FIRE PROTECTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2180

(PSM)

S.B. No. 2186

"RELATING TO FIREWORKS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2181

(PSM)

S.B. No. 2427, S.D. 1

"RELATING TO LAW ENFORCEMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2182

(PSM)

S.B. No. 2743

"RELATING TO THE LAW ENFORCEMENT OFFICERS SAFETY ACT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2183

(One Day Notice)

(LBR)

G.M. No. 537

"Submitting for consideration and confirmation as the Director of the Department of Labor and Industrial Relations, Gubernatorial Nominee, LEONARD HOSHIJO, for a term to expire at noon on 12-03-2018."

 

(Recommends Senate Consent to Nomination)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Heluhelu ‘Ekolu

THIRD READING

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2106)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2487

"RELATING TO HEALTH." - (CPH/HMS)

 

(Health; Quality Assurance Committees; Definition)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2107)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2771

"RELATING TO MORTGAGE SERVICERS." - (CPH)

 

(Mortgage Servicers; Commissioner of Financial Institutions; Unlicensed Persons; Cease and Desist; Consent Order; Chapter 91; Administrative Proceeding; Rules; NMLS; Violation)

 

 

 

 

(See Stand. Com. Rep. No. 2108)

 

Prior Versions/Status & Testimony

S.B. No. 2146

"RELATING TO PUBLICATION OF ELECTION NOTICES." - (JDC)

 

(Office of Elections Package; Election Notices; Publication)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

REFERRAL FOR FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

S.C.R. 29

REQUESTING THE STATE AUDITOR TO CONDUCT A FORENSIC FINANCIAL AUDIT OF THE UNIVERSITY OF HAWAII'S ACTIVITIES RELATED TO MAUNA KEA.

(University of Hawaii; Mauna Kea; Audit)

GVO/HRE, WAM

 

 

 

 

 

 

RE-REFERRAL FOR FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018

 

 

 

MEASURE

TITLE

RE-REFERRAL

 

 

 

S.B. 80, S.D. 1

RELATING TO TRANSPORTATION.

(Daniel K. Inouye International Airport; Radio Aerial Relocation; Emergency Appropriation) (TRE)

TRE, WAM

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

AEN

2/9/2018 1:15 PM

224

ETT

2/9/2018 1:15 PM

414

LBR/TRE

2/9/2018 1:15 PM

225

TRE/LBR

2/9/2018 1:15 PM

225

AEN/HRE

2/9/2018 1:16 PM

224

AEN/PSM

2/9/2018 1:16 PM

224

ETT/CPH

2/9/2018 1:20 PM

414

TRE

2/9/2018 1:30 PM

225

TRE

2/9/2018 1:35 PM

225

ETT/HRE/WTL

2/9/2018 1:45 PM

414

AEN/WTL/HRE

2/9/2018 2:15 PM

224

ETT/PSM

2/9/2018 2:15 PM

414

PSM/ETT

2/9/2018 2:15 PM

414

EDU/GVO

2/9/2018 2:45 PM

229

GVO/EDU

2/9/2018 2:45 PM

229

EDU

2/9/2018 3:00 PM

229

WTL/LBR

2/9/2018 3:00 PM

224

WTL

2/9/2018 3:15 PM

224

CPH

2/12/2018 10:00 AM

229

ETT/CPH

2/12/2018 10:00 AM

229

PSM/WTL/TRE

2/12/2018 10:30 AM

225

CPH/AEN

2/12/2018 1:15 PM

224

ETT/EDU

2/12/2018 1:15 PM

414

HRE/WTL

2/12/2018 1:15 PM

Auditorium

AEN/CPH

2/12/2018 1:20 PM

224

ETT

2/12/2018 1:30 PM

414

CPH/HMS

2/12/2018 2:45 PM

016

EDU

2/12/2018 2:45 PM

229

LBR/HMS

2/12/2018 2:50 PM

016

HMS

2/12/2018 3:00 PM

016

CPH

2/13/2018 9:00 AM

229

TOU

2/13/2018 9:00 AM

429

HRE/HMS

2/13/2018 1:15 PM

224

HWN/CPH

2/13/2018 1:15 PM

016

EDU/HRE

2/13/2018 1:20 PM

224

HRE

2/13/2018 1:25 PM

224

GVO/HRE

2/13/2018 1:30 PM

224

HWN

2/13/2018 1:30 PM

016

EDU/HWN/HRE

2/13/2018 2:00 PM

224

GVO/AEN/CPH

2/13/2018 2:45 PM

224

HOU/JDC

2/13/2018 2:45 PM

225

HRE/LBR

2/13/2018 2:45 PM

229

GVO/CPH

2/13/2018 2:50 PM

224

HOU

2/13/2018 2:50 PM

225

GVO

2/13/2018 2:55 PM

224

LBR

2/13/2018 3:00 PM

229

HOU

2/13/2018 3:15 PM

225

AEN/WTL

2/14/2018 1:15 PM

224

EDU/LBR/HMS

2/14/2018 2:45 PM

229

EDU/HMS

2/14/2018 2:55 PM

229

EDU

2/14/2018 3:05 PM

229

HMS/HOU/CPH

2/14/2018 3:15 PM

016

HOU/HMS

2/14/2018 3:30 PM

016

HOU/GVO

2/15/2018 2:45 PM

225

CPH

2/20/2018 10:00 AM

229

CPH/HMS

2/20/2018 10:00 AM

229

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT