‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Umikumamākolu

THIRTEENTH DAY

 

6 Pepeluali 2018 - Po‘alua - Hola 11:30 A.M.

February 6, 2018-Tuesday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘olauna Ma Ka ‘Ākoakoa Nui

 

CELEBRATING THE HAWAII ADAPTIVE SURF TEAM 2017 INTERNATIONAL SURFING ASSOCIATION ADAPTIVE WORLD SURFING CHAMPIONSHIP.  (Senator Espero)

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 


Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS No. 3

 

 

Informing the Senate that on February 5, 2018, the following House Bill passed Third Reading in the House:

REFERRAL

 

 

 

3

H.B. No. 2600

"MAKING APPROPRIATIONS TO PROVIDE FOR THE EXPENSES OF THE LEGISLATURE, THE AUDITOR, THE LEGISLATIVE REFERENCE BUREAU, THE OMBUDSMAN, AND THE ETHICS COMMISSION."(Legislative Appropriations)

WAM

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES:                       Senate Concurrent Resolution No. 28

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2042-2055

 

2042

(CPH)

S.B. No. 2891

"RELATING TO TELEHEALTH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2043

(CPH)

S.B. No. 2082, S.D. 1

"RELATING TO CEMETERIES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2044

(CPH)

S.B. No. 2010, S.D. 1

"RELATING TO DRUG TREATMENT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2045

(CPH)

S.B. No. 2340, S.D. 1

"RELATING TO HEALTH INSURANCE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2046

(AEN)

S.B. No. 2498, S.D. 1

"RELATING TO POLYSTYRENE FOAM CONTAINERS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2047

(AEN)

S.B. No. 3031, S.D. 1

"RELATING TO THE ORGANIC FOODS PRODUCTION TAX CREDIT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2048

(AEN)

S.B. No. 2572, S.D. 1

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2049

(AEN)

S.B. No. 2685, S.D. 1

"RELATING TO THE GENERAL EXCISE TAX."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2050

(AEN)

S.B. No. 2568

"RELATING TO PESTICIDES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2051

(AEN)

S.B. No. 2126

"RELATING TO THE PESTICIDE USE REVOLVING FUND."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2052

(AEN)

S.B. No. 2569

"RELATING TO PESTICIDES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2053

(AEN)

S.B. No. 3033

"RELATING TO AGRICULTURAL THEFT."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2054

(AEN)

S.B. No. 2565, S.D. 1

"RELATING TO TAX EXEMPTION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2055

(AEN)

S.B. No. 2533, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

CPH/PSM

2/6/2018 12:45 PM

229

PSM/CPH

2/6/2018 12:45 PM

229

AEN/HRE

2/6/2018 1:15 PM

224

HWN

2/6/2018 1:15 PM

016

PSM

2/6/2018 1:15 PM

229

HRE/AEN

2/6/2018 1:18 PM

224

HRE

2/6/2018 1:20 PM

224

PSM

2/6/2018 1:20 PM

229

PSM

2/6/2018 1:30 PM

229

HRE/HWN

2/6/2018 2:15 PM

016

HWN/WTL/JDC

2/6/2018 2:15 PM

016

HWN/HRE

2/6/2018 2:18 PM

016

GVO/ETT

2/6/2018 2:45 PM

229

HOU

2/6/2018 2:45 PM

225

HOU/PSM

2/6/2018 2:45 PM

225

LBR

2/6/2018 2:45 PM

229

LBR/HMS/GVO

2/6/2018 2:45 PM

229

PSM/HOU

2/6/2018 2:45 PM

225

GVO/LBR

2/6/2018 2:50 PM

229

ETT/LBR

2/6/2018 3:30 PM

229

LBR

2/6/2018 3:30 PM

229

CPH/JDC

2/7/2018 8:30 AM

229

JDC/CPH

2/7/2018 8:30 AM

229

HRE/TRE

2/7/2018 9:30 AM

225

CPH

2/7/2018 10:00 AM

229

AEN/WTL

2/7/2018 1:15 PM

224

ETT/CPH

2/7/2018 1:15 PM

414

TRE

2/7/2018 1:15 PM

225

WTL/AEN

2/7/2018 1:20 PM

224

TRE

2/7/2018 1:45 PM

225

EDU/AEN

2/7/2018 2:45 PM

229

HMS/JDC

2/7/2018 2:45 PM

016

WTL

2/7/2018 2:45 PM

224

WTL

2/7/2018 2:46 PM

224

AEN/EDU

2/7/2018 2:50 PM

229

EDU

2/7/2018 2:51 PM

229

CPH

2/8/2018 8:30 AM

229

TRE/PSM

2/8/2018 9:00 AM

225

CPH

2/8/2018 9:30 AM

229

PSM/TRE

2/8/2018 10:15 AM

225

WTL/JDC

2/8/2018 10:15 AM

016

JDC/WTL

2/8/2018 10:20 AM

016

CPH/HRE/LBR

2/8/2018 1:15 PM

224

HWN/PSM/AEN

2/8/2018 1:15 PM

016

CPH/HRE

2/8/2018 1:20 PM

224

HRE/CPH

2/8/2018 1:20 PM

224

HWN/JDC

2/8/2018 1:30 PM

016

HWN

2/8/2018 1:35 PM

016

PSM/HRE

2/8/2018 2:00 PM

229

EDU/PSM

2/8/2018 2:15 PM

229

GVO/PSM

2/8/2018 2:45 PM

224

HOU/EDU

2/8/2018 2:45 PM

225

LBR/CPH

2/8/2018 2:45 PM

229

PSM/GVO

2/8/2018 2:45 PM

224

HMS/HOU

2/8/2018 2:55 PM

225

HOU/HMS

2/8/2018 2:55 PM

225

GVO/JDC/PSM

2/8/2018 3:00 PM

224

HOU

2/8/2018 3:00 PM

225

PSM/GVO

2/8/2018 3:10 PM

224

GVO

2/8/2018 3:15 PM

224

LBR

2/8/2018 3:30 PM

229

CPH/TRE

2/9/2018 9:00 AM

229

TRE/CPH

2/9/2018 9:00 AM

229

PSM/JDC

2/9/2018 9:30 AM

016

JDC

2/9/2018 9:45 AM

016

AEN

2/9/2018 1:15 PM

224

AEN/PSM

2/9/2018 1:16 PM

224

TRE

2/9/2018 1:30 PM

225

EDU/GVO

2/9/2018 2:45 PM

229

GVO/EDU

2/9/2018 2:45 PM

229

CPH/AEN

2/12/2018 1:15 PM

224

AEN/CPH

2/12/2018 1:20 PM

224

CPH/HMS

2/12/2018 2:45 PM

016

EDU

2/12/2018 2:45 PM

229

HWN/CPH

2/13/2018 1:15 PM

016

HWN

2/13/2018 1:30 PM

016

GVO/AEN/CPH

2/13/2018 2:45 PM

224

GVO/CPH

2/13/2018 2:50 PM

224

GVO

2/13/2018 2:55 PM

224

CPH/HMS

2/20/2018 10:00 AM

229

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT