‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Umikumamālua

TWELFTH DAY

 

5 Pepeluali 2018 - Po‘akahi - Hola 11:30 A.M.

February 5, 2018-Monday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR Nos. 507-535

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

G.M. No. 507

Submitting for consideration and confirmation to the Enhanced 911 Board, Gubernatorial Nominee, COREY SHAFFER, for a term to expire 06-30-2018.

GVO

 

 

 

G.M. No. 508

Submitting for consideration and confirmation to the Enhanced 911 Board, Gubernatorial Nominee, COREY SHAFFER, for a term to expire 06-30-2020.

GVO

 

 

 


G.M. No. 509

Submitting for consideration and confirmation to the King Kamehameha Celebration Commission, Gubernatorial Nominee, KATHLEEN MONIZ, for a term to expire 06-30-2019.

JDC

 

 

 

G.M. No. 510

Submitting for consideration and confirmation to the State Foundation on Culture and the Arts Commission, Gubernatorial Nominee, RONALD MICHIOKA, for a term to expire 06-30-2021.

JDC

 

 

 

G.M. No. 511

Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Aerospace Advisory Committee, Gubernatorial Nominee, BRUCE MATHEWS, for a term to expire 06-30-2021.

PSM

 

 

 

G.M. No. 512

Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Aerospace Advisory Committee, Gubernatorial Nominee, DAVID MA, for a term to expire 06-30-2019.

PSM

 

 

 

G.M. No. 513

Submitting for consideration and confirmation to the Small Business Regulatory Review Board, Gubernatorial Nominee, REG BAKER, for a term to expire 06-30-2018.

ETT

 

 

 

G.M. No. 514

Submitting for consideration and confirmation to the Small Business Regulatory Review Board, Gubernatorial Nominee, REG BAKER, for a term to expire 06-30-2022.

ETT

 

 

 

G.M. No. 515

Submitting for consideration and confirmation to the Hawaiian Homes Commission, Gubernatorial Nominee, RANDY AWO, for a term to expire 06-30-2019.

HWN

 

 

 

G.M. No. 516

Submitting for consideration and confirmation to the Board of Directors of the Hawai'i Public Housing Authority, Gubernatorial Nominee, ALBERT NAHALE-A, for a term to expire 06-30-2019.

HOU

 

 

 

G.M. No. 517

Submitting for consideration and confirmation to the State Board of Barbering and Cosmetology, Gubernatorial Nominee, AMANDA SEVERSON, for a term to expire 06-30-2021.

CPH

 

 

 

G.M. No. 518

Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Medical Board, Gubernatorial Nominee, GERI YOUNG, for a term to expire 06-30-2021.

CPH

 

 

 

G.M. No. 519

Submitting for consideration and confirmation to the Board of Massage Therapy, Gubernatorial Nominee, JODIE HAGERMAN, for a term to expire 06-30-2021.

CPH

 

 

 

G.M. No. 520

Submitting for consideration and confirmation to the Motor Vehicle Industry Licensing Board, Gubernatorial Nominee, LARRY IGNAS, for a term to expire 06-30-2020.

CPH

 

 

 

G.M. No. 521

Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Advisory Commission on Drug Abuse and Controlled Substance, Gubernatorial Nominee, BRYAN WATKINS, for a term to expire 06-30-2018.

CPH

 

 

 

G.M. No. 522

Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Advisory Commission on Drug Abuse and Controlled Substance, Gubernatorial Nominee, BRYAN WATKINS, for a term to expire 06-30-2022.

CPH

 

 

 

G.M. No. 523

Submitting for consideration and confirmation to the Hawai'i Advisory Commission on Drug Abuse and Controlled Substance, Gubernatorial Nominee, DIANA FELTON, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 524

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Tri-Isle Subarea, Gubernatorial Nominee, CAROL PETITH-ZBICIAK, for a term to expire 06-30-2020.

CPH

 

 

 

G.M. No. 525

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, West Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, ERIC BARSATAN, for a term to expire 06-30-2018.

CPH

 

 

 

G.M. No. 526

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, West Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, ERIC BARSATAN, for a term to expire 06-30-2022.

CPH

 

 

 

G.M. No. 527

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, West Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, JAY RAYMUNDO, for a term to expire 06-30-2021.

CPH

 

 

 

G.M. No. 528

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Hawai'i County Subarea, Gubernatorial Nominee, EVELYN KANESHIRO, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 529

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Hawai'i County Subarea, Gubernatorial Nominee, JOHN BARNETT, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 530

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Honolulu Subarea, Gubernatorial Nominee, HILARY OKUMURA, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 531

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Windward Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, JAMIE BOYD, for a term to expire 06-30-2018.

CPH

 

 

 

G.M. No. 532

Submitting for consideration and confirmation to the Health Planning Council, Windward Oahu Subarea, Gubernatorial Nominee, JAMIE BOYD, for a term to expire 06-30-2022.

CPH

 

 

 

G.M. No. 533

Submitting for consideration and confirmation to the Board of Certification of Operating Personnel in Wastewater Treatment Plants, Gubernatorial Nominee, GARY HUTCHINSON, for a term to expire 06-30-2019.

CPH

 

 

 

G.M. No. 534

Submitting for consideration and confirmation to the Emergency Medical Services Advisory Committee, Gubernatorial Nominee, PETER DI ROCCO, for a term to expire 06-30-2018.

CPH

 

 

 

G.M. No. 535

Submitting for consideration and confirmation to the Emergency Medical Services Advisory Committee, Gubernatorial Nominee, PETER DI ROCCO, for a term to expire 06-30-2022.

CPH

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES                        Senate Concurrent Resolution No. 27

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2027-2041

 

2027

(HOU)

S.B. No. 2472, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2028

(AEN)

S.B. No. 2285, S.D. 1

"RELATING TO PLASTIC STRAWS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC/WAM)

 

 

 

 

 

 

2029

(AEN)

S.B. No. 2567, S.D. 1

"RELATING TO CESSPOOLS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2030

(AEN)

S.B. No. 2110, S.D. 1

"RELATING TO HAZARDOUS WASTE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2031

(AEN)

S.B. No. 3096, S.D. 1

"RELATING TO GREENHOUSE GASES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2032

(JDC)

S.B. No. 2172, S.D. 1

"RELATING TO EXPERT WITNESS FEES."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2033

(AEN)

S.B. No. 2674

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2034

(AEN)

S.B. No. 2573

"RELATING TO NUTRIENT CYCLING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2035

(AEN)

S.B. No. 2842

"RELATING TO THE AGRIBUSINESS DEVELOPMENT CORPORATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2036

(AEN)

S.B. No. 3030

"RELATING TO AGRICULTURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2037

(AEN)

S.B. No. 2667

"RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2038

(JDC)

S.B. No. 2231, S.D. 1

"RELATING TO FINANCIAL DISCLOSURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2039

(WTL)

S.B. No. 815, S.D. 1

"RELATING TO REAL ESTATE DISCLOSURE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2040

(HOU)

S.B. No. 2757, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2041

(ETT)

S.B. No. 48, S.D. 1

"RELATING TO TECHNOLOGY."

(Recommends recommittal to ETT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

RE-REFERRAL FOR MONDAY, FEBRUARY 5, 2018

 

 

 

MEASURE

TITLE

RE-REFERRAL

 

 

 

S.B. 48, S.D. 1

RELATING TO TECHNOLOGY.

(Manoa Innovation Center; University of Hawaii; Hawaii Technology Development Corporation; 2800 Woodlawn Drive) (ETT)

ETT/HRE/WTL, WAM

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

AEN/HMS

2/5/2018 1:15 PM

224

ETT/PSM/TRE

2/5/2018 1:15 PM

414

ETT/TRE

2/5/2018 1:20 PM

414

AEN/LBR

2/5/2018 1:25 PM

224

ETT

2/5/2018 1:25 PM

414

ETT/LBR

2/5/2018 1:30 PM

414

PSM/AEN

2/5/2018 1:30 PM

224

AEN/PSM

2/5/2018 1:35 PM

224

EDU/LBR

2/5/2018 2:45 PM

229

ETT/WTL/AEN

2/5/2018 2:45 PM

224

HMS/PSM

2/5/2018 2:45 PM

016

LBR/EDU

2/5/2018 2:45 PM

229

WTL/ETT/AEN

2/5/2018 2:46 PM

224

CPH/HMS

2/5/2018 2:50 PM

016

HMS/CPH/JDC

2/5/2018 3:00 PM

016

CPH/HMS

2/5/2018 3:10 PM

016

HMS/CPH

2/5/2018 3:10 PM

016

EDU

2/5/2018 3:15 PM

229

ETT/WTL

2/5/2018 3:15 PM

224

HMS

2/5/2018 3:45 PM

016

CPH

2/6/2018 9:00 AM

229

JDC

2/6/2018 9:30 AM

016

TRE/HMS

2/6/2018 9:30 AM

225

WAM

2/6/2018 10:00 AM

211

CPH

2/6/2018 10:30 AM

229

CPH/PSM

2/6/2018 12:45 PM

229

PSM/CPH

2/6/2018 12:45 PM

229

AEN/HRE

2/6/2018 1:15 PM

224

HWN

2/6/2018 1:15 PM

016

PSM

2/6/2018 1:15 PM

229

HRE/AEN

2/6/2018 1:18 PM

224

HRE

2/6/2018 1:20 PM

224

PSM

2/6/2018 1:20 PM

229

PSM

2/6/2018 1:30 PM

229

HRE/HWN

2/6/2018 2:15 PM

016

HWN/WTL/JDC

2/6/2018 2:15 PM

016

HWN/HRE

2/6/2018 2:18 PM

016

GVO/ETT

2/6/2018 2:45 PM

229

HOU

2/6/2018 2:45 PM

225

HOU/PSM

2/6/2018 2:45 PM

225

LBR

2/6/2018 2:45 PM

229

LBR/HMS/GVO

2/6/2018 2:45 PM

229

PSM/HOU

2/6/2018 2:45 PM

225

GVO/LBR

2/6/2018 2:50 PM

229

ETT/LBR

2/6/2018 3:30 PM

229

LBR

2/6/2018 3:30 PM

229

CPH/JDC

2/7/2018 8:30 AM

229

JDC/CPH

2/7/2018 8:30 AM

229

HRE/TRE

2/7/2018 9:30 AM

225

CPH

2/7/2018 10:00 AM

229

AEN/WTL

2/7/2018 1:15 PM

224

ETT/CPH

2/7/2018 1:15 PM

414

TRE

2/7/2018 1:15 PM

225

WTL/AEN

2/7/2018 1:20 PM

224

TRE

2/7/2018 1:45 PM

225

EDU/AEN

2/7/2018 2:45 PM

229

HMS/JDC

2/7/2018 2:45 PM

016

WTL

2/7/2018 2:45 PM

224

WTL

2/7/2018 2:46 PM

224

AEN/EDU

2/7/2018 2:50 PM

229

EDU

2/7/2018 2:51 PM

229

CPH

2/8/2018 8:30 AM

229

TRE/PSM

2/8/2018 9:00 AM

225

CPH

2/8/2018 9:30 AM

229

CPH/HRE/LBR

2/8/2018 1:15 PM

224

CPH/HRE

2/8/2018 1:20 PM

224

HRE/CPH

2/8/2018 1:20 PM

224

GVO/PSM

2/8/2018 2:45 PM

224

LBR/CPH

2/8/2018 2:45 PM

229

PSM/GVO

2/8/2018 2:45 PM

224

GVO/JDC/PSM

2/8/2018 3:00 PM

224

PSM/GVO

2/8/2018 3:10 PM

224

GVO

2/8/2018 3:15 PM

224

LBR

2/8/2018 3:30 PM

229

AEN

2/9/2018 1:15 PM

224

TRE

2/9/2018 1:30 PM

225

EDU/GVO

2/9/2018 2:45 PM

229

GVO/EDU

2/9/2018 2:45 PM

229

CPH/AEN

2/12/2018 1:15 PM

224

AEN/CPH

2/12/2018 1:20 PM

224

EDU

2/12/2018 2:45 PM

229

GVO/AEN/CPH

2/13/2018 2:45 PM

224

GVO/CPH

2/13/2018 2:50 PM

224

GVO

2/13/2018 2:55 PM

224

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT