‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Umikumamākahi

ELEVENTH DAY

 

2 Pepeluali 2018 - Po‘alima - Hola 11:30 A.M.

February 2, 2018-Friday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATION Nos. 316-318

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

D.C. No. 316

From the Department of Business, Economic Development & Tourism, dated January 22, 2018, transmitting the Hawaii Housing Finance and Development Corporation Annual Report, pursuant to Section 201H-21, HRS.

FILE

 

 

 


D.C. No. 317

From the Hawaii Health Systems Corporation, dated February 1, 2018, transmitting the Hawaii Health Systems Corporation Annual Audit and Report FY2017, pursuant to Sections 323F-22(b) and (c), HRS.

FILE

 

 

 

D.C. No. 318

From the Early Language Working Group, dated January 2018, transmitting the 2017 Report of Findings and Recommendations of the Early Language Working Group to Support Age-Appropriate Language Development for Children from Birth to Age Five Years Who Are Deaf, Hard of Hearing, or Deaf-Blind, pursuant to Act 177, SLH 2016.

FILE

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES

 

Palapala Hō‘ike Na Nā Kōmike Kūmau

STANDING COMMITTEE REPORT Nos. 2010-2026

 

2010

(GVO/WTL/PSM)

S.B. No. 2334, S.D. 1

"RELATING TO PLANNING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2011

(HRE)

S.B. No. 2862, S.D. 1

"RELATING TO THE UNIVERSITY OF HAWAII."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2012

(HRE)

S.B. No. 2833, S.D. 1

"RELATING TO UNIVERSITY OF HAWAII REVENUE BONDS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2013

(HRE)

S.B. No. 2544, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2014

(HOU)

S.B. No. 2024, S.D. 1

"RELATING TO HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2015

(HOU)

S.B. No. 2293, S.D. 1

"RELATING TO AFFORDABLE HOUSING."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2016

(HOU/HMS)

S.B. No. 2423

"RELATING TO THE HAWAII PUBLIC HOUSING AUTHORITY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2017

(HMS/HOU)

S.B. No. 2008, S.D. 1

"RELATING TO HOMELESS YOUTH."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2018

(HMS)

S.B. No. 2438

"RELATING TO THE HEALTHY AGING PARTNERSHIP PROGRAM."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2019

(HMS)

S.B. No. 2269

"RELATING TO PRESCRIPTION MEDICATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to CPH)

 

 

 

 

 

 

2020

(HMS)

S.B. No. 2029, S.D. 1

"RELATING TO CHILD CARE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2021

(HMS/HOU)

S.B. No. 2027, S.D. 1

"RELATING TO APPROPRIATIONS TO ADDRESS HOMELESSNESS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2022

(PSM)

S.B. No. 2859, S.D. 1

"RELATING TO CORRECTIONAL INSTITUTIONS."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to JDC)

 

 

 

 

 

 

2023

(PSM)

S.B. No. 2696, S.D. 1

"RELATING TO TAXATION."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2024

(PSM)

S.B. No. 2816, S.D. 1

"RELATING TO PAROLE."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2025

(PSM)

S.B. No. 2820

"MAKING AN EMERGENCY APPROPRIATION TO THE DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY."

(Recommends passage on SECOND READING and referral to WAM)

 

 

 

 

 

 

2026

(LBR)

S.B. No. 2042, S.D. 1

"RELATING TO COLLECTIVE BARGAINING."

(Recommends recommittal to LBR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

RE-REFERRAL FOR FRIDAY, FEBRUARY 2, 2018

 

 

 

MEASURE

TITLE

RE-REFERRAL

 

 

 

S.B. 2042, S.D. 1

RELATING TO COLLECTIVE BARGAINING.

(Collective Bargaining; School Psychologists) (LBR)

LBR/EDU, WAM

 

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

AEN

2/2/2018 1:15 PM

224

ETT/PSM/LBR

2/2/2018 1:15 PM

414

ETT/LBR

2/2/2018 1:20 PM

414

ETT

2/2/2018 1:21 PM

414

LBR/ETT

2/2/2018 1:25 PM

414

GVO/ETT

2/2/2018 2:00 PM

414

WTL

2/2/2018 2:45 PM

224

WTL

2/2/2018 2:46 PM

224

PSM

2/2/2018 3:00 PM

414

WAM/ETT

2/5/2018 9:55 AM

211

WAM/ETT

2/5/2018 10:00 AM

211

AEN/HMS

2/5/2018 1:15 PM

224

ETT/PSM/TRE

2/5/2018 1:15 PM

414

ETT/TRE

2/5/2018 1:20 PM

414

AEN/LBR

2/5/2018 1:25 PM

224

ETT

2/5/2018 1:25 PM

414

PSM/AEN

2/5/2018 1:30 PM

224

AEN/PSM

2/5/2018 1:35 PM

224

ETT/WTL/AEN

2/5/2018 2:45 PM

224

HMS/PSM

2/5/2018 2:45 PM

016

CPH/HMS

2/5/2018 2:50 PM

016

HMS/CPH/JDC

2/5/2018 3:00 PM

016

CPH/HMS

2/5/2018 3:10 PM

016

HMS/CPH

2/5/2018 3:10 PM

016

HMS

2/5/2018 3:45 PM

016

CPH

2/6/2018 9:00 AM

229

WAM

2/6/2018 10:00 AM

211

CPH/PSM

2/6/2018 12:45 PM

229

PSM/CPH

2/6/2018 12:45 PM

229

AEN/HRE

2/6/2018 1:15 PM

224

PSM

2/6/2018 1:15 PM

229

HRE/AEN

2/6/2018 1:18 PM

224

HRE

2/6/2018 1:20 PM

224

PSM

2/6/2018 1:20 PM

229

HWN

2/6/2018 1:35 PM

016

HRE/HWN

2/6/2018 2:15 PM

016

HWN/HRE

2/6/2018 2:18 PM

016

HOU

2/6/2018 2:45 PM

225

LBR

2/6/2018 2:45 PM

229

LBR

2/6/2018 3:30 PM

229

CPH/JDC

2/7/2018 8:30 AM

229

JDC/CPH

2/7/2018 8:30 AM

229

TRE

2/7/2018 1:15 PM

225

TRE

2/7/2018 1:45 PM

225

CPH

2/8/2018 9:00 AM

229

CPH

2/8/2018 9:30 AM

229

GVO/PSM

2/8/2018 2:45 PM

224

PSM/GVO

2/8/2018 2:45 PM

224

GVO/JDC/PSM

2/8/2018 3:00 PM

224

TRE

2/9/2018 1:30 PM

225

CPH/AEN

2/12/2018 1:15 PM

224

AEN/CPH

2/12/2018 1:20 PM

224

EDU

2/12/2018 2:45 PM

229

GVO/AEN/CPH

2/13/2018 2:45 PM

224

GVO/CPH

2/13/2018 2:50 PM

224

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT