‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Eiwa

NINTH DAY

 

31 Ianuali 2018 - Po‘akolu - Hola 11:30 A.M.

January 31, 2018-Wednesday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

 


Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

AEN

1/31/2018 1:15 PM

224

ETT/PSM/GVO

1/31/2018 1:15 PM

414

TRE

1/31/2018 1:15 PM

225

AEN

1/31/2018 1:30 PM

224

ETT/WTL/PSM

1/31/2018 1:30 PM

414

ETT/EDU/HRE

1/31/2018 1:35 PM

414

EDU

1/31/2018 2:45 PM

229

HMS

1/31/2018 2:45 PM

016

WTL

1/31/2018 2:45 PM

224

HMS/CPH/PSM

1/31/2018 2:50 PM

016

CPH/HMS

1/31/2018 2:55 PM

016

HMS/CPH

1/31/2018 2:55 PM

016

HMS

1/31/2018 3:00 PM

016

JDC

2/1/2018 9:00 AM

016

CPH

2/1/2018 9:30 AM

229

TRE

2/1/2018 12:45 PM

225

HRE

2/1/2018 1:15 PM

224

HWN/LBR/PSM

2/1/2018 1:35 PM

016

PSM

2/1/2018 1:35 PM

229

HWN/WTL/JDC

2/1/2018 1:45 PM

016

AEN

2/1/2018 2:30 PM

016

HOU/CPH/HMS

2/1/2018 2:45 PM

225

JDC/LBR

2/1/2018 2:45 PM

229

LBR/JDC

2/1/2018 2:50 PM

229

HOU

2/1/2018 2:55 PM

225

LBR

2/1/2018 2:55 PM

229

CPH

2/2/2018 9:00 AM

229

JDC

2/2/2018 9:30 AM

016

AEN

2/2/2018 1:15 PM

224

ETT/PSM/LBR

2/2/2018 1:15 PM

414

ETT/LBR

2/2/2018 1:20 PM

414

LBR/ETT

2/2/2018 1:25 PM

414

GVO/ETT

2/2/2018 2:00 PM

414

WTL

2/2/2018 2:45 PM

224

WTL

2/2/2018 2:46 PM

224

PSM

2/2/2018 3:00 PM

414

PSM

2/6/2018 1:15 PM

229

HRE

2/6/2018 1:20 PM

224

HOU

2/6/2018 2:45 PM

225

LBR

2/6/2018 2:45 PM

229

 

 

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT