‘Aha Kenekoa ‘Aha‘ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE SENATE

OF THE

TWENTY-NINTH LEGISLATURE

Moku‘āina ‘O Hawai‘i

STATE OF HAWAI'I

‘Ākoakoa Kūmau MH 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Lā ‘Ehiku

SEVENTH DAY

 

29 Ianuali 2018 - Po‘akahi - Hola 11:30 A.M.

January 29, 2018-Monday-11:30 O'CLOCK A.M.

 

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF BUSINESS

 

Kāhea Papainoa

ROLL CALL

 

‘Āpono Mo‘olelo O Ka Puke Hālāwai

APPROVAL OF THE JOURNAL

 

Ho‘olauna Mea Kipa

INTRODUCTIONS

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ke Kia‘āina

MESSAGES FROM THE GOVERNOR: Nos. 502-506

 

MEASURE

TITLE

REFERRAL

 

 

 

G.M. No. 502

Submitting for consideration and confirmation as the Administrator of the State Procurement Office, Gubernatorial Nominee, SARAH-JANE ALLEN, for a term to expire 10-03-2021.

GVO

 

 

 

G.M. No. 503

Submitting for consideration and confirmation as the Director of the Department of Human Resources Development, Gubernatorial Nominee, RYKER WADA, for a term to expire at noon on 12-03-2018.

LBR

 

 

 


G.M. No. 504

Submitting for consideration and confirmation as the Director of the Department of Transportation, Gubernatorial Nominee, JADE BUTAY, for a term to expire at noon on 12-03-2018.

TRE

 

 

 

G.M. No. 505

Submitting for consideration and confirmation as the Deputy Director of the Department of Transportation, Gubernatorial Nominee, ROY CATALANI, for a term to expire at noon on 12-03-2018.

TRE

 

 

 

G.M. No. 506

Submitting for consideration and confirmation as the Director of the Department of Taxation, Gubernatorial Nominee, LINDA CHU TAKAYAMA, for a term to expire at noon on 12-03-2018.

WAM

 

 

 

 

 

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Nā ‘Oihana

DEPARTMENTAL COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka Hale

HOUSE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike No Ka ‘Aha Kenekoa

SENATE COMMUNICATIONS: None

 

Ho‘oka‘a‘ike Mai Ka ‘Ao‘ao Ho‘okolokolo

JUDICIARY COMMUNICATIONS: None

 

Hāpai Palapala

INTRODUCTION OF MEASURES                        Senate Concurrent Resolution No. 20

 

 

Papahana O Ka Lā

ORDER OF THE DAY

 

 

Ho‘ouna Kōmike Ho‘olohe A Ho‘ouna Hou Paha

REFERRALS AND RE-REFERRALS

 

Ho‘oka‘a‘ike ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS COMMUNICATIONS: None

 

Hana ‘Ē A‘e

MISCELLANEOUS BUSINESS

 

Ho‘olaha

ANNOUNCEMENTS

 

            Papamanawa Ho‘olohe Palapala

·         Committee Hearing Schedule:

 

COMMITTEE

DATE & TIME

ROOM

AEN

1/29/2018 1:15 PM

224

HWN/HRE/JDC

1/30/2018 9:00 AM

211

HRE

1/30/2018 1:15 PM

224

PSM

1/30/2018 1:15 PM

229

HOU

1/30/2018 2:45 PM

225

INFO-PSM-GVO

1/30/2018 2:45 PM

224

LBR

1/30/2018 2:45 PM

229

GVO/WTL/PSM

1/30/2018 3:30 PM

224

CPH

1/31/2018 9:30 AM

229

WAM

1/31/2018 9:30 AM

211

AEN

1/31/2018 1:15 PM

224

ETT/PSM/GVO

1/31/2018 1:15 PM

414

TRE

1/31/2018 1:15 PM

225

AEN

1/31/2018 1:30 PM

224

ETT/WTL/PSM

1/31/2018 1:30 PM

414

ETT/EDU/HRE

1/31/2018 1:35 PM

414

EDU

1/31/2018 2:45 PM

229

HMS

1/31/2018 2:45 PM

016

WTL

1/31/2018 2:45 PM

224

HMS/CPH/PSM

1/31/2018 2:50 PM

016

CPH/HMS

1/31/2018 2:55 PM

016

HMS/CPH

1/31/2018 2:55 PM

016

HMS

1/31/2018 3:00 PM

016

JDC

2/1/2018 9:00 AM

016

CPH

2/1/2018 9:30 AM

229

HOU/CPH/HMS

2/1/2018 2:45 PM

225

CPH

2/2/2018 9:30 AM

229

WTL

2/2/2018 2:45 PM

224

 

 

 

 

 

Ke Pani ‘Ana

ADJOURNMENT