Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka ‘Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ua Ho‘omalolo ‘ia na Pila i ka Pō‘akahi, Malaki 12, 2018

MEASURES DEFERRED TO MONDAY, MARCH 12, 2018

 

Lā / DATE:

‘akahi, Malaki 12, 2018 / Monday, March 12, 2018

Hola / TIME:

2:45 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

No ka Ho‘oholo Mana‘o ma Kēia Mou Pila:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

HB 1987, HD1

      (HSCR781-18)

      Status & Testimony

RELATING TO STREAMS.

Requires the Commission on Water Resource Management to conduct a five-year study on streamflows in the State.  Appropriates funds to the Commission for the study.  (HB1987 HD1)

 

WTL, WAM

SCR 16

      Status & Testimony

APPROVING THE DEDICATION OF LEALI‘I PARKWAY, LAHAINA, HAWAII, TO THE COUNTY OF MAUI.

 

WTL, WAM

 

 

 

 

‘A‘ole ‘ae ‘ia ka ‘ōlelo hō‘ike e ka lehulehu.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.