Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

 

Ua Hoomalolo ia na Pila i ka Pōalima, Pepeluali 9, 2018

MEASURES DEFERRED TO FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018

 

Lā / DATE:

alima, Pepeluali 9, 2018 / Friday, February 9, 2018

Hola / TIME:

3:15 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

No ka Hooholo Manao ma Kēia Mou Pila:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 2808

Status & Testimony

RELATING TO RULES GOVERNING COMMERCIAL ACTIVITY FOR OCEAN RECREATION AND COASTAL AREAS.

Amends the definition of "commercial activity" within section 200-4(a), Hawaii Revised Statutes.

 

WTL, JDC

SB 3105

Status & Testimony

RELATING TO ENVIRONMENTAL CONSERVATION.

Authorizes the Department of Land and Natural Resources to assess a fee to visitors accessing Lipoa Point by a maritime commercial vessel. Creates the Lipoa Point Management Special Fund for the management of the Lipoa Point area and educate visitors on how funding is used for the management of the Lipoa Point area.

 

WTL, WAM

 

 

 

Aole ae ia ka ōlelo hōike e ka lehulehu.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Hoololi Ia: Ua kāpae ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua hoohui ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loaa he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.