Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho’omalu/Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Hope Luna Ho’omalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike no nā Kuleana Ho‘omalu Lehulehu, nā Hana Mawaena o nā Aupuni, a me ka Pūʻali Koa

COMMITTEE ON PUBLIC SAFETY, INTERGOVERNMENTAL, AND MILITARY AFFAIRS

Kenekoa/Senator Clarence K. Nishihara, Luna Ho’omalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Ho’omalu/Vice Chair

 

                                        Ke Kōmike ‘Oihana Mahi ‘Ai a me ke Ao Kūlohelohe

                                        COMMITTEE ON AGRICULTURE AND ENVIRONMENT

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Luna Ho’omalu/Chair

Kenekoa/Senator Gil Riviere, Hope Luna Ho’omalu/Vice Chair

 

No Ka Aha Hoolohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā/DATE:

ahā, Pepeluali 8, 2018/Thursday, February 8, 2018

Hola/TIME:

1:15 p.m.

Wahi/PLACE:

Lumi Aha Kūkā 016/Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina/State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

 

 

 

SB 2133

      Status & Testimony

RELATING TO HAWAIIAN CULTURAL RESERVES

Requires the counties to provide for the establishment of Hawaiian cultural reserves as a condition of approval and development of certain types of subdivisions and condominium property regimes on agricultural and rural lands that include the construction of dwellings.

 

HWN/PSM/AEN, CPH

 

 

Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i nei no ka hāawi ana aku i kou manao hōike i ke Kōmike Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Hawaiian Affairs.

 

Hiki ke waiho aku i ka ōlelo hōike 24 hola ma mua o ka hoomaka ana o ka aha hoolohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hāawi aku i ka hōike hai waha, he elua minuke wale nō ka palena lōihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa Ōlelo Hoolaha I Hoololi Ia: Ua kāpae ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua hoohui ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loaa he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ē ae no ka hoohana ana i ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola a oi paha ma mua o ka aha hoolohe i mea e kōkua ai i ka hoomākaukau ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-7793.

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Clarence K. Nishihara

Luna Ho’omalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro

Luna Ho’omalu/Chair

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Mike Gabbard

Luna Ho’omalu/Chair