KA ‘AHA KENEKOA

THE SENATE

 

KA ʻAHA ʻŌLELO IWAKĀLUAKUMAMĀIWA

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

ʻAHA KAU KĀNĀWAI 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

KE KŌMIKE NO KE KULEANA HAWAIʻI

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa (Senator) Maile S.L. Shimabukuro, Luna Hoʻomalu (Chair)

Kenekoa (Senator) Brickwood Galuteria, Hope Luna Hoʻomalu (Vice Chair)

 

KE KŌMIKE NO KA HOʻONAʻAUAO KULA NUI

COMMITTEE ON HIGHER EDUCATION

Kenekoa (Senator) Kaiali‘i Kahele, Luna Hoʻomalu (Chair)

Kenekoa (Senator) Donna Mercado Kim, Hope Luna Hoʻomalu (Vice Chair)

 

KE KŌMIKE NO KA HOʻOKOLOKOLO

COMMITTEE ON JUDICIARY

Kenekoa (Senator) Brian T. Taniguchi, Luna Hoʻomalu (Chair)

Kenekoa (Senator) Karl Rhoads, Hope Luna Hoʻomalu (Vice Chair)

 

NO KA ʻAHA HOʻOLOHE

NOTICE OF HEARING

 

 

LĀ (DATE)

Poʻalua, Ianuali 30, 2018 (Tuesday, January 30, 2018)

HOLA (TIME):

9:00 a.m.

WAHI (PLACE):

Lumi ʻAha Kūkā 211  (Conference Room  211)

Ke Kapikala Mokuʻāina (State Capitol)

415 South Beretania Street

 

 

P A P A  K U M U H A N A

A G E N D A

 

SB 2687

      Proposed SD1

      Status & Testimony

PILI I KA ʻŌLELO HAWAIʻI (RELATING TO HAWAIIAN LANGUAGE)

 

Appropriates funds to the University of Hawaii to translate the Hawaii State Constitution into the Hawaiian language. Requires courts to provide Hawaiian language translation services upon request of any party to a proceeding. (Proposed SD1)

 

Copies of the proposed SD 1 are available from the Senate Document Center and on the Legislature's website:  www.capitol.hawaii.gov.

 

HWN/HRE/JDC, WAM

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e ho‘oholo mana‘o ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike

Click here to submit testimony.

Inā makemake e hāawi aku i ka hōike hai waha, he elua minuke wale nō ka palena lōihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

 

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ē ae no ka hoohana ana i ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola a oi paha ma mua o ka aha hoolohe i mea e kōkua ai i ka hoomākaukau ana.

 

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

NO KA ʻIKE ʻĒ AʻE, E KELEPONA AKU I KE KĀKAU ʻŌLELO KŌMIKE MA (808) 586-7793

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

 

_____________________________________

Kenekoa (Senator) Kaiali'i Kahele

Luna Hoʻomalu (Chair)

 

_____________________________________

Kenekoa (Senator) Maile S.L. Shimabukuro

Luna Hoʻomalu (Chair)

 

 

_____________________________________

Kenekoa (Senator) Brian T. Taniguchi

Luna Hoʻomalu (Chair)