Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

Ke Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i

COMMITTEE ON HAWAIIAN AFFAIRS

Kenekoa/Senator Maile S.L. Shimabukuro, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Brickwood Galuteria, Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike no ka Oihana Kālepa, Hoomalu Mea Kemu, a me ke Ola o ka Lehulehu

COMMITTEE ON COMMERCE, CONSUMER PROTECTION, AND HEALTH

Kenekoa/Senator Rosalyn H. Baker, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Jill N. Tokuda, Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

No Ka Aha Hoolohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā/DATE:

alua, Pepeluali 13, 2018/Tuesday, February 13, 2018

Hola/TIME:

1:15 p.m.

Wahi/PLACE:

Lumi Aha Kūkā 016 / Conference Room 016

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kumuhana

A G E N D A

 

 

 

 

SB 2717

      Status & Testimony

RELATING TO CESSPOOLS.

Establishes a grant program and special fund to assist beneficiaries on Hawaiian home lands with cesspool upgrade or conversion costs.  Establishes that a recipient of a cesspool upgrade grant shall not be eligible for the cesspool upgrade, conversion, or connection income tax credit.  Appropriates moneys for the grant program.

 

HWN/CPH, WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou mana‘o hō‘ike i ke Kōmike Kōmike no ke Kuleana Hawai‘i.

Click here to submit testimony.

 

Hiki ke waiho aku i ka ōlelo hōike 24 hola ma mua o ka hoomaka ana o ka aha hoolohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hāawi aku i ka hōike hai waha, he elua minuke wale nō ka palena lōihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

 

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea pono kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ē ae no ka hoohana ana i ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola a oi paha ma mua o ka aha hoolohe i mea e kōkua ai i ka hoomākaukau ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-7793.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808)586-7793.

 

 

_____________________________________

Senator Rosalyn H. Baker

Chair

 

_____________________________________

Senator Maile S.L. Shimabukuro

Chair