Ka ‘Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ‘Aha ‘Ōlelo Iwakāluakumamāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

‘Aha Kau Kānāwai 2018

REGULAR SESSION OF 2018

 

 

Ke Kōmike Kula Nui

COMMITTEE ON HIGHER EDUCATION

Kenekoa/Senator Kaiali‘i Kahele, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Donna Mercado Kim, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka ‘Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Ho‘omalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Ho‘omalu/Vice Chair

 

 

Ua Ho‘omalolo ‘ia na Pila i ka Pō‘akolu, Pepeluali 14, 2018

MEASURES DEFERRED TO WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2018

 

Lā / DATE:

‘akolu, Pepeluali 14, 2018 / Wednesday, February 14, 2018

Hola / TIME:

4:00 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

Ke Kapikala Moku‘āina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

No ka Ho‘oholo Mana‘o ma Kēia Mou Pila:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

SB 3090

      Status & Testimony

RELATING TO GOVERNMENT.

Establishes the Mauna Kea Management Authority.  Limits the number of telescopes that may be authorized on Mauna Kea.  Authorizes the renegotiation of leases, subleases, easements, permits, and licenses pertaining to Mauna Kea.  Requires that revenue derived from activities on Mauna Kea be shared with the Office of Hawaiian Affairs.  Excludes Mauna Kea lands from the definition of "public lands."  Provides for free access to Mauna Kea for traditional cultural purposes.

HRE/WTL, WAM

 

 

 

‘A‘ole ‘ae ‘ia ka ‘ōlelo hō‘ike e ka lehulehu.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa ‘Ōlelo Ho‘olaha I Ho‘ololi ‘Ia: Ua kāpae ‘ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua ho‘ohui ‘ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loa‘a he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ‘ia kēlā Pila mai ka papa kumuhana.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No Ka ‘Ike ‘Ē A‘e, E Kelepona Aku I Ke Kākau ‘Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6760.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6760.