Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

 

Ua Hoomalolo ia na Pila i ka Pōakolu, Malaki 22, 2017

MEASURES DEFERRED TO WEDNESDAY, MARCH 22, 2017

 

Lā / DATE:

akolu, Malaki 22, 2017/ Wednesday, March 22, 2017

Hola / TIME:

3:00 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

Ke Kapikala Mokuāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

No ka Hooholo Manao ma Kēia Mou Pila:

DECISION MAKING ON THE FOLLOWING MEASURE(S):

 

HB 839, HD1

(HSCR877)

Status & Testimony

RELATING TO THE DEPARTMENT OF LAND AND NATURAL RESOURCES.

Requires the Auditor to conduct an audit of specified divisions of the Department of Land and Natural Resources. Appropriates funds. (HB839 HD1)

 

WTL, WAM

HB 840, HD1

(HSCR878)

Status & Testimony

RELATING TO THE DEPARTMENT OF LAND AND NATURAL RESOURCES.

Requires the Auditor to conduct a performance audit of the Department of Land and Natural Resources, Land Division. Appropriates funds for necessary staff positions. (HB840 HD1)

 

WTL, WAM

 

 

 

Aole ae ia ka ōlelo hōike e ka lehulehu.

No testimony will be accepted.

 

No Nā Papa Kukumanao I Hoololi Ia: Ua kāpae ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua hoohui ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loaa he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ia kēlā Pila mai ka papa kukumanao.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.