Ka Aha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka Aha Ōlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

Aha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka Āina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

Ke Kōmike no nā Kuleana Hoomalu Lehulehu, nā Hana Mawaena o nā Aupuni, a me ka Pūali Koa

COMMITTEE ON PUBLIC SAFETY, INTERGOVERNMENTAL, AND MILITARY AFFAIRS

Kenekoa/Senator Clarence K. Nishihara, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Glenn Wakai, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

 

No Ka Aha Hoolohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

akahi, Pepeluali 13, 2017/ Monday, February 13, 2017

Hola / TIME:

3:00 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi Aha Kūkā 224/ Conference Room 224

Ke Kapikala Mokuāina/ State Capitol

415 South Beretania Street

 

 

Papa Kukumanao

A G E N D A

 

SB 633

Status & Testimony

RELATING TO WATER SECURITY FINANCING.

Establishes a water security fund for the purpose of providing matching grants for projects related to water security; establishes eligible grantees and designates what moneys shall be deposited into the fund; imposes new water security fee. Creates a water security advisory group to advise the commission on which water security projects to select for grants. Requires annual report to legislature. Effective on 1/1/18.

 

WTL/PSM, WAM

SB 1225

Status & Testimony

RELATING TO LAND TRANSFER.

Transfers title, custody, and control of two parcels of land identified as Tax Map Key No. 370120070000 and Tax Map Key No. 370040030000, from the State of Hawaii to the Hawaii Housing Finance and Development Corporation.

 

WTL/PSM, WAM

SB 841

Status & Testimony

MAKING AN APPROPRIATION FOR A FEASIBILITY STUDY AND PLANS FOR A SWIM AREA IN POHOIKI.

Appropriates funds to the department of land and natural resources to conduct a feasibility study to determine the best means to provide a Pohoiki swimming area and develop plans, in cooperation with the United States Army Corps of Engineers, county of Hawaii, and any stakeholders, for a safe swim area.

 

WTL/PSM, WAM

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e hooholo manao ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i nei no ka hāawi ana aku i kou manao hōike i ke Kōmike Kenekoa no ka Wai a me ka Āina.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Water and Land.

 

Hiki ke waiho aku i ka ōlelo hōike 24 hola ma mua o ka hoomaka ana o ka aha hoolohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

Inā makemake e hāawi aku i ka hai waha hōike, he elua minuke wale nō ka palena lōihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

No Nā Papa Kukumanao I Hoololi Ia: Ua kāpae ia nā Pila me nā kaha kāpae a ua hoohui ia nā Pila me nā kahalalo. Inā loaa he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ia kēlā Pila mai ka papa kukumanao.

FOR AMENDED NOTICES: Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored. If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ē ae no ka hoohana ana i ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola a emi iho ma mua o ka aha hoolohe i mea e kōkua ai i ka hoomākaukau ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka Ike Ē Ae, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

 

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Clarence K. Nishihara

Luna Hoomalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Hoomalu/Chair