Ka ʻAha Kenekoa

THE SENATE

 

Ka ʻAha ʻŌlelo Kanaiwakūmāiwa

THE TWENTY-NINTH LEGISLATURE

 

ʻAha Kau Kānāwai 2017

REGULAR SESSION OF 2017

 

Ke Kōmike no ka Wai a me ka ʻĀina

COMMITTEE ON WATER AND LAND

COMMITTEE ON WATER AND LAND

Senator Karl Rhoads, Chair

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Luna Hoomalu/Chair

Senator Mike Gabbard, Vice Chair

Kenekoa/Senator Mike Gabbard, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

 

Ke Kōmike no ka Hoʻokolokolo a me nā Limahana

COMMITTEE ON JUDICIARY AND LABOR

Kenekoa/Senator Gilbert S.C. Keith-Agaran, Luna Hoomalu/Chair

Kenekoa/Senator Karl Rhoads, Hope Luna Hoomalu/Vice Chair

 

No Ka Aha Hoolohe

NOTICE OF HEARING

 

 

Lā / DATE:

Pōʻakahi, Pepeluali 6, 2017/ Monday, February 6, 2017

Hola / TIME:

2:45 p.m.

Wahi / PLACE:

Lumi ‘Aha Kūkā 224 / Conference Room 224

Ke Kapikala Mokuʻāina / State Capitol

415 South Beretania Street

 

Papa Kukumanao

A G E N D A

 

SB 989

      Status & Testimony

RELATING TO DEPARTMENT OF LAND AND NATURAL RESOURCES VIOLATIONS.

Amends fines for destroying or harvesting trees including koa on state forest reserves lands to an amount up to $10,000 or three times the market value at the time and place of the violation for each tree including koa, whichever is greater, in addition to any administrative fines and costs associated with restoration or replacement of the habitat and damages to public land or natural resources, or any combination thereof.  Clarifies that any person violating any provision of part II (Forest Reserves) of chapter 183, Hawaii Revised Statutes (HRS), or any rule adopted pursuant thereto, other than section 183-17, HRS, shall be guilty of a petty misdemeanor.  Repeals the general penalty provision of chapter 183, HRS.

 

WTL/JDL, WAM

SB 411

      Status & Testimony

RELATING TO CHAPTER 183, HAWAII REVISED STATUTES.

Amends fines for the destroying or harvesting of koa trees and other trees and plants on state lands to an amount up to the current market value of each tree or plant at that location and the cost of restoration or replacement of the habitat.  Clarifies that any person that violates a provision of part II of chapter 183, HRS (forest reserves), or any rule adopted pursuant thereto, other than section 183-17, HRS, shall be guilty of a petty misdemeanor.  Repeals the general penalty provision of chapter 183, HRS.

 

WTL/JDL, WAM

SB 629

      Status & Testimony

RELATING TO THE LAND USE COMMISSION.

Provides the Land Use Commission with the power to amend, revise, or modify a decision and order granting a district boundary amendment, or fine a petitioner, when there has been a finding by the Land Use Commission that a petitioner or its successors or assigns have not adhered to the conditions imposed by the commission.

 

WTL/JDL, WAM

SB 992

      Status & Testimony

RELATING TO VESSELS AGROUND.

Clarifies that the Department of Land and Natural Resources (Department) may assume immediate control of a vessel that is grounded on state submerged lands or on a shoreline.  Clarifies that the Department may assume immediate control of a vessel grounded on a sand beach, sand bar, or mudflat not in imminent danger of breaking up after the owner has been given seventy-two hours' notice to remove the vessel and has not done so.

 

WTL/JDL, WAM

 

 

 

 

Inā lawa ka manawa, e hoʻoholo manaʻo ma hope iho.

Decision Making to follow, if time permits.

 

E kaomi i ne‘i no ka hā‘awi ‘ana aku i kou manaʻo hōʻike i ke Kōmike Kenekoa no ka Wai a me ka ʻĀina.

Click here to submit testimony to the Senate Committee on Water and Land.

 

Hiki ke waiho aku i ka ‘ōlelo hō‘ike 24 hola ma mua o ka ho‘omaka ‘ana o ka ‘aha ho‘olohe.

Testimony may be submitted up to 24 hours prior to the start of the hearing.

 

 

Inā makemake e hāawi aku i ka hai waha hōʻike, he ʻelua minuke wale nō ka palena lōihi.

Those wishing to provide oral testimony will be limited to two minutes.

 

 

No Nā Papa Kukumanao I Hoʻololi ʻIa: Ua kāpae ʻia nā Pila me nā kaha kāpae a ua hoʻohui ʻia nā Pila me nā kahalalo. Inā loaʻa he kaha kāpae a me kekahi kahalalo i kekahi pila, ua kāpae ʻia kēlā Pila mai ka papa kukumanaʻo.

FOR AMENDED NOTICES:  Measures that have been deleted are stricken through and measures that have been added are underscored.  If a measure is both underscored and stricken through, that measure has been deleted from the agenda.

 

No nā mea kōkua unuhi, a i ole kekahi mau mea lawelawe ‘ē a‘e no ka hoohana ana i ka aha hoolohe, e kāhea aku i ke kākau ōlelo kōmike he 24 hola a emi iho ma mua o ka ‘aha ho‘olohe i mea e kōkua ai i ka hoomākaukau ana.

If you require auxiliary aids or services to participate in the public hearing process (i.e. ASL or foreign language interpreter, or wheelchair accessibility), please contact the committee clerk at least 24 hours prior to the hearing so that arrangements can be made.

 

No Ka ʻIke ʻĒ Aʻe, E Kelepona Aku I Ke Kākau Ōlelo Kōmike Ma (808) 586-6130.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CALL THE COMMITTEE CLERK AT (808) 586-6130.

 

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Gilbert S.C. Keith-Agaran

Luna Hoomalu/Chair

 

_____________________________________

Kenekoa/Senator Karl Rhoads

Luna Hoomalu/Chair