HOUSE OF REPRESENTATIVES

H.B. NO.

1984

TWENTY-SIXTH LEGISLATURE, 2012

S.D. 1

STATE OF HAWAII

C.D. 1

 

 

 

 

 

A BILL FOR AN ACT

 

 

RELATING TO HAWAIIAN LANGUAGE.

 

 

BE IT ENACTED BY THE LEGISLATURE OF THE STATE OF HAWAII:

 


PART I

MAHELE 1. O ka ōlelo Hawaii ka ōlelo ōiwi o ka lāhui Hawaii.

Oiai ua ōlelo mau ia ka ōlelo Hawaii o ka āina e nā kupa o ke aupuni Hawaii, ua hele a ane halapohe ka ōlelo ana i ua ōlelo la ma ka hiki ana aku i ka makahiki 1980 a ua koe wale mai ma kahi o ke 50 mau mānaleo o ka ōlelo e ola nei ma lalo o ka piha makahiki he 18. O kekahi kumu o ka emi nui o ka ōlelo Hawaii o ia nō ke kānāwai o ka makahiki 1896 i hoonoho i ka ōlelo pelekania o ia wale nō ka ōlelo o ke kula. Eia nae ka hopena, ua hoopāpā ia ka ōlelo ana, ke heluhelu ana, ke kākau ana a me ke ao ana i ka ōlelo Hawaii ma nā kula aupuni.

I mea e hoōla ae ai i ka ōlelo Hawaii, ua hoolana ia aku la kekahi mau hāpai kānāwai hoōla ōlelo Hawaii a me nā hana huliamahi e hooūlu ae i ka ōlelo Hawaii e like me ka aukahi Pūnana Leo, ka papahana Kula Kaiapuni o ke Keena Hoonaauao, a me nā papahana ōlelo Hawaii ma ke Kula Nui o Hawaii.

Eia kekahi, ma ka makahiki 1978, ua pākui hoololi ia iho ka Palapala Kumukānāwai o ka Mokuāina o Hawaii me ka hoololi ōlelo pākui e hōoiaio aku i ke kūlana o ka ōlelo Hawaii he ōlelo kūhelu i like kona kūlana me ka ōlelo pelekania--o lāua nā ōlelo kūhelu o ka mokuāina.

Eia hou kekahi, ua hoolaha a hoohanahanao ia ae la ka Ōlelo Hawaii ma loko o elua mau palapala kūkala koikoi e ke kiaāina ma nā makahiki o nā 1990. Ma ka makahiki 1995, ua hoopuka ia aku la kekahi palapala kūkala mai ke keena kiaāina mai a ua kākau ia mai ia ma nā ōlelo kūhelu elua o ka āina, Hawaii me ka Pelekania, o ka mahina o Pepeluali 1995 ka "Mahina Ōlelo Hawaii ma Hawaii Nei." Ua koi aku kēia palapala kūkala i ka lehulehu e komo aku, komo mai i nā hanana ōlelo Hawaii like ole i mālama ia ma ka mahina o Pepeluali. O nā hanana Hawaii i mālama ia ma Pepeluali ka Lā Ohana, ka Lā Kūkahekahe, a me ka Ahamele o Hoomau ma Oahu.

Ma ka makahiki 1996, ua kūkala ia kekahi palapala kuahaua e ke kiaāina e nānā i ka makahiki 1996 o ia ka "Makahiki o ka Ōlelo Hawaii" i mea e hoomanao ai i ka hala ana o haneli mau makahiki ma hope o ke kānāwai 1896 o ia kānāwai hoopāpā ōlelo kūpuna ma nā kula o Hawaii nei.

Oiai ua holomua nō kēia aukahi hoōla ōlelo Hawaii ma loko o kēia mau makahiki he 30 i hala iho nei, he pono nō hoi ka hoonui ana i nā kānaka ōlelo Hawaii i mea e hoolaupai ia ai a ola nō ka ōlelo Hawaii.

O ke kumuhana o kēia kānāwai ka hoonoho pono ana mai i ka mahina o Pepeluali o ia ka "Mahina Ōlelo Hawaii" a lilo ia i mea e hoomaikai a e paipai ae mau ai i ka ōlelo ana i ka ōlelo Hawaii.

MAHELE 2. Mokuna 8, Nā Ōlelo Kūpaa O Hawaii, ua hooponopono ia me ka hoopākui ana i mahele hou e hoonoho kūpono a e heluhelu ia ana penei:

"8- Mahina Ōlelo Hawaii. E ike mau a e kapa ia ana ae ka mahina o Pepeluali o ia ka "Mahina Ōlelo Hawaii" i mea e hoomaikai a e paipai aku ai i ka ōlelo ana o ua ōlelo makuahine nei lā. Aole e kū ana kēia mahina i kapa ia ka "Mahina Ōlelo Hawaii" i lānui o ka Mokuāina o Hawaii.

Ōlelo Hawaii Month. The month of February shall be known and designated as "Ōlelo Hawaii Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language. This month is not and shall not be construed as a state holiday."


(English translation of PART I)

SECTION 1. Ōlelo Hawaii, or the Hawaiian language, is the native language of the Native Hawaiian people.

While once spoken throughout Hawaii by Native Hawaiians and foreigners alike, Ōlelo Hawaii was considered to be nearly extinct by the 1980s, when fewer than fifty fluent speakers under the age of eighteen were left. A major reason for the deterioration of the Hawaiian language was an 1896 law that required English instruction in Hawaii schools. In practice, this law functioned to "ban" students from speaking Ōlelo Hawaii at their schools.

To save the Hawaiian language, a number of historic initiatives were launched, including Aha Pūnana Leo's Hawaiian language immersion preschools, the department of education's Hawaiian language immersion program, and the Hawaiian language programs of the University of Hawaii system.

In addition, in 1978, the Hawaii constitution was amended to recognize the Hawaiian language as one of the two official languages of the State.

Furthermore, several important gubernatorial proclamations on Ōlelo Hawaii were issued in the 1990s. In 1994 and 1995, gubernatorial proclamations, written in both Hawaiian and English, were issued recognizing February 1994 and February 1995 as "Hawaiian Language Month in Hawaii." The proclamations urged people to participate in the Hawaiian language activities held in February. Hawaiian language events held in February at that time included Lā Ohana, Lā Kūkahekahe, and Oahu's Hoomau concert.

The following year, another gubernatorial proclamation was issued that recognized 1996 as "Year of the Hawaiian Language" in observance of a century passing since the enactment of the 1896 law that prohibited speaking Hawaiian language in Hawaii schools.

While the Hawaiian language revitalization movement has made major strides in the last thirty years, for Ōlelo Hawaii to not just survive, but to also thrive, more people need to speak Hawaiian.

The purpose of this part is to designate the month of February as "Ōlelo Hawaii Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language.

SECTION 2. Chapter 8, Hawaii Revised Statutes, is amended by adding a new section to be appropriately designated and to read as follows:

"8- Mahina Ōlelo Hawaii. E ike mau a e kapa ia ana ae ka mahina o Pepeluali o ia ka "Mahina Ōlelo Hawaii" i mea e hoomaikai a e paipai aku ai i ka ōlelo ana o ua ōlelo makuahine nei lā. Aole e kū ana kēia mahina i kapa ia ka "Mahina Ōlelo Hawaii" i lānui o ka Mokuāina o Hawaii.

Ōlelo Hawaii Month. The month of February shall be known and designated as "Ōlelo Hawaii Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language. This month is not and shall not be construed as a state holiday."

PART II

PAUKŪ 3. Ke hōoia nei ka ahaōlelo kau kānāwai o ka Mokuāina o Hawaii nei ua ae ia ma ke Kumukānāwai o ka Mokuāina o Hawaii ka mālama ana mai a me ka paipai ana hoi i ka ike a me ka nohona Kanaka, ka moolelo, a me ka ōlelo ōiwi o Hawaii. Ma loko o ka haawina X, paukū 4, ōlelo ia penei, "e paipai ka Mokuāina i ke ao ana i ka ike a me ka nohona Kanaka, ka moolelo a me ka ōlelo ōiwi o Hawaii." A ma loko o ka haawina XII, paukū 7, ōlelo ia penei, "ke hōoia hou nei ka Mokuāina e mālama a hoomalu ia nā kuleana a me nā pono a pau, i hana kuluma ia no ke ola pono o ka noho ana, nā ano o ka nohona a me ka hoomana i paa mau i nā Kanaka ke ahupuaa, o lākou he mamo na nā Kanaka maoli i noho ma ka pae āina o Hawaii nei ma mua o ka makahiki 1778, a koe kekahi kuleana o ka Mokuāina e hooponopono i ia mau kuleana a me nā pono." Oiai ua ike ia he pili pono ka ōlelo e ola ana i ka hoomau ia ana o ke ano o ka nohona o ka poe kānaka, ma ka haawina XV, paukū 4 ke hoāmana ia nei elua mau ōlelo kūhelu o ka mokuāina o Hawaii, oia hoi ka ōlelo Hawaii a me ka ōlelo Pelekania.

Ma hope mai o ka makahiki 1978, ua hōoia hou ia e ka Mokuāina o ka ōlelo Hawaii kekahi o nā ōlelo kūhelu, a ua kākoo ka ahaōlelo i nā hana e hookomo i ka ōlelo Hawaii ma nā palapala oihana o ka mokuāina, nā kuni, a me nā hōailona. Ua mālama ka Mokuāina i ke koi ia a me ka pela pololei ia i ia mau kākau ana no ka lehulehu. I kēia mau lā o ka hoohana pono ana i ke kahakō a me ka okina he mea ia e hōike i ka mālama maikai ia o ka ōlelo ōiwi o kēia mau mokupuni, a he mea nō hoi ia e hookō pono ai i ka manao a me ke kumu o ke kumukānāwai o ka mokuāina.

O ke kumu o kēia Kānāwai oia hoi ka mālama ana ma lalo o ka mana o ke kumukānāwai ka ōlelo Hawaii, a me ka ike a me ka nohona Kanaka ma o ke koi ana e hoohana ia nā inoa Hawaii a me ka ōlelo Hawaii ano pololei loa a kūpono ma nā palapala, nā pooinoaleka, nā hōailona, a me nā kuni, i ka wā e hana mua ia, ka hana hou ia, a i ole ka pai hou ana.

(English translation of PAUKŪ 3)

SECTION 3. The legislature finds that the Constitution of the State of Hawaii provides for the preservation and promotion of native Hawaiian culture, history, and language.  Article X, section 4, of the Hawaii State Constitution provides that "[t]he State shall promote the study of Hawaiian culture, history and language."  Article XII, section 7, of the Hawaii State Constitution provides that "[t]he State reaffirms and shall protect all rights, customarily and traditionally exercised for subsistence, cultural and religious purposes and possessed by ahupuaa tenants who are descendants of native Hawaiians who inhabited the Hawaiian Islands prior to 1778, subject to the right of the State to regulate such rights."  Because maintaining a living language is an integral component of preserving a culture, article XV, section 4, of the Hawaii State Constitution establishes that English and Hawaiian are the official languages of Hawaii.

Since 1978, the State has reaffirmed Hawaiian as one of its official languages, and the legislature has supported efforts to incorporate the Hawaiian language into official state writings, emblems, and signs.  The State has ensured that these public inscriptions are mandatory, accurate, and spelled correctly.  The use of proper Hawaiian macrons and glottal stops not only shows the deserved respect for the native language of these islands, but also fully comports with the intent and purpose of the state constitution.

The purpose of this part is to ensure the constitutionally and ethically mandated preservation of the Hawaiian language and culture by requiring all newly created, replaced, or reprinted state and county documents, letterheads, symbols, and emblems, to contain accurate, appropriate, and authentic Hawaiian names and language.

SECTION 4. Section 1-13.5, Hawaii Revised Statutes, is amended to read as follows:

"[[]1-13.5[]] Hawaiian language; spelling. [Macrons and glottal stops may be used in the spelling of words or terms in the Hawaiian language in] (a) Effective January 1, 2013, all documents and letterheads prepared by or for state or county agencies or officials[.] shall include accurate, appropriate, and authentic Hawaiian names and words, including proper Hawaiian spelling and punctuation, including but not limited to macrons and glottal stops that punctuate the English word to which they relate; provided that any revision to conform any document or letterhead existing on or before January 1, 2013, to the requirements of this section, may be implemented when the document or letterhead requires replacement or reprinting, or otherwise requires revision.  Any rule, order, policy, or other act, official or otherwise, that prohibits or discourages the use of [these symbols] accurate, appropriate, and authentic Hawaiian names and words, as required by this section, shall be void.

(b) Hawaiian names and words shall be deemed accurate, appropriate, and authentic when printed in conformance with:

(1) "Hawaiian Dictionary: Hawaiian-English, English-Hawaiian", by Mary Kawena Pukui and Samuel H. Elbert, University of Hawaii Press, copyright 1986;

(2) "Māmaka Kaiao:  A Modern Hawaiian Vocabulary", developed by the Kōmike Huaōlelo, the Hawaiian Lexicon Committee; or

(3) "Place Names of Hawaii", by Mary Kawena Pukui, Samuel H. Elbert, and Esther T. Mookini, University of Hawaii Press, copyright 1974."

SECTION 5. Section 5-6.5, Hawaii Revised Statutes, is amended to read as follows:

"[[]5-6.5[]] State language. (a) The Hawaiian language is the native language of [Hawaii] Hawaii and [may], effective January 1, 2013, shall be used on all emblems and symbols representative of the State, its departments, agencies, and political subdivisions[.]; provided that for emblems and symbols existing on January 1, 2013, conformance with this section may be delayed until a replacement for the emblem or symbol otherwise is required.

(b)  The Hawaiian language as used on all emblems and symbols shall be in conformance with the requirements of section 1‑13.5(b)."

PART III

SECTION 6. Statutory material to be repealed is bracketed and stricken. New statutory material is underscored.

SECTION 7. This Act shall take effect upon its approval.


 


 

Report Title:

Hawaiian Language; Month; February; Public Documents; Letterhead; Symbols

 

Description:

Designates the month of February as "Ōlelo Hawaii Month" to celebrate and encourage the use of Hawaiian language. Requires that all letterheads, documents, symbols, and emblems of the State and other political subdivisions include accurate and appropriate Hawaiian names and language. Establishes references for accurate, appropriate, and authentic Hawaiian names and words, including proper Hawaiian spelling and punctuation. (HB1984 CD1)

 

 

 

The summary description of legislation appearing on this page is for informational purposes only and is not legislation or evidence of legislative intent.