Measure Title: E HOOKIKINA AKU ANA I KA OIHANA HOONAAUAO I KA APONO ANA I KOMIKE E HOOPUKA ANA I KA HOOLALA E HIKI AI KE KA ANA IA MA KA HOOULU ANA I KE AO OLELO HAWAII I NA HAUMANA A PAU LOA.
Report Title: Hawaiian Language Education; Expansion; DOE; Committee
Description:
Companion:  HCR143SR201
Package: None
Current Referral: EDU/HWN
Introducer(s): SHIMABUKURO, CHANG, GABBARD, KEITH-AGARAN, KIDANI, MORIWAKI, RICHARDS
Act:

Sort by Date Status Text
3/15/2023SReferred to EDU/HWN.
3/10/2023SOffered.

S = Senate | H = House | D = Data Systems | $ = Appropriation measure | ConAm = Constitutional Amendment

Some of the above items require Adobe Acrobat Reader. Please visit Adobe's download page for detailed instructions.


SCR196
All Versions of this Measure
Committee Reports
No other committee reports available at this time. You may search in our Document Directories if you believe this message is in error. The link is on the home page under Search.
Testimony
No testimony available at this time.
Hearing Notices
No hearings scheduled